یکشنبه , 10 مهر 1401

عکس : تنها مکانیک زن در کویت

عکس : تنها مکانیک زن در کویت

فعالیت تنها مکانیک زن در کویت، تحسین مردها را برانگیخته است تا جایی که وی را نمونه کامل یک زن کویتی می دانند.

واحد مرکزی خبر به نقل از العربیه گزارش داد: ” ام علی ” هر روز صبح با حضور در تعمیرگاه خود واقع در منطقه صنعتی کویت ، خودروهایی را که برای تعمیر به وی سپرده شده است، تعمیر می کند.

هر چند شماری از مردان مکانیک زیر نظر وی در تعمیرگاه کار می کنند اما در پاره ای موارد شرایط اقتضا می کند که خودش برای رفع عیوب فنی وارد عمل شود و به اصطلاح “دست به آچار” شود.
12 سال است که وی به این کار اشتغال دارد و هنوز هم واکنش های مختلف مشتری ها را به مکانیک بودن خودش به یاد می آورد.

وی لیسانس حسابداری دارد اما پس از گذراندن دوره های مختلف آموزشی این حرفه را برای خود انتخاب کرد ولی در مسیر خود با انتقادات شدید خانواده و نزدیکان روبرو شد و بدون توجه به آنها به راه خود ادامه داد.

در تعمیرگاه وی دو دفتر برای پذیرش مشتری ها وجود دارد که یکی از آنها برای پذیرش مردان و دیگری برای زنان است.

زنان از این که خودروهای خود را برای تعمیر به تعمیرگاه ” ام علی ” می آورند احساس رضایت و راحتی می کنند.

ام علی می گوید: احساسی که هنگام حضور در تعمیرگاه در بین خودروها به وی دست می دهد فقط با احساسی که هنگام ورود به آشپزخانه به منظور پختن غذا برای همسر و فرزندانش به وی دست می دهد قابل مقایسه است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.