پنج شنبه , 10 فروردین 1402

عکس: این رودخانه در فصل زمستان جاده می شود

عکس: این رودخانه در فصل زمستان جاده می شود
جاده یخی زیر، به این خاطر ، به عنوان ” جاده زمستانی Tuktoyaktuk” نامگذاری شده که تنها هنگام زمستان قابل تردد می شود. دلیل آنهم اینست که جاده در هنگام تابستان، یک رودخانه است!

رودخانه Mackenzie River Delta ، شهرک قطبی Tuktoyaktuk را به قلمرو شمال غربی کانادا متصل می کند و تابستان ها، تنها بوسیله قایق یا هواپیما می شود به آن منطقه دسترسی پیدا کرد. اما با یخ بستن رودخانه در زمستان، امکان رفت و آمد خودروها نیز فراهم می گردد.

عکس: این رودخانه در فصل زمستان جاده می شود

عکس: این رودخانه در فصل زمستان جاده می شود

عکس: این رودخانه در فصل زمستان جاده می شود

عکس: این رودخانه در فصل زمستان جاده می شود

عکس: این رودخانه در فصل زمستان جاده می شود

عکس: این رودخانه در فصل زمستان جاده می شود

عکس: این رودخانه در فصل زمستان جاده می شود

عکس: این رودخانه در فصل زمستان جاده می شود

عکس: این رودخانه در فصل زمستان جاده می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.