چهارشنبه , 2 فروردین 1402

عکسهای واقعی از یک مراسم جن ‌گیری (+18)

عکسهای واقعی از یک مراسم جن ‌گیری (+18)

تعدادی از مردم قبایل در کلمبیا و دیگر کشورهای آفریقایی به عقاید خرافی گذشتگان خود در مورد جن‌گیری با شیوه‌های سنتی پایبند هست. یکی از جن‌گیران، معروف به برادر هرمس بیست سال است که به این کار اشتغال دارد و از این طریق کسب درآمد می‌کند.
او مشتریان مختلف و با رده‌های سنی گوناگون دارد. Luis Robayo، عکاس خبرگزاری فرانسه که در کلمبیا مستقر است این تصاویر را از مراسم خرافی جن‌گیری برادر هرمس تهیه کرده است.
عکسهای واقعی از یک مراسم جن ‌گیری (+18)
عکسهای واقعی از یک مراسم جن ‌گیری (+18)
عکسهای واقعی از یک مراسم جن ‌گیری (+18)
عکسهای واقعی از یک مراسم جن ‌گیری (+18)
عکسهای واقعی از یک مراسم جن ‌گیری (+18)
عکسهای واقعی از یک مراسم جن ‌گیری (+18)
عکسهای واقعی از یک مراسم جن ‌گیری (+18)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.