جمعه , 11 فروردین 1402

عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان

سلام به اعضای گروه این مطلب رو که میبینیدبا استفاده از مطالبسایت های موزه های مختلف جهان از جمله مصر و ترکیه و .. جمع آوری شده که البته من از صحت اشیا ی که عکس های آنرا بعدا مشاهده میکنید دقیقا مطمئن نیستم ولی دیدن آنرا خالی از لطف نمیدانم

البته چه صحیح و چه نا صحیح این وسایل جز گنجینه های این موزه ها است البته شبیه به این اشیا نیز در موزه آستان قدس در حرم مطهر امام رضا ع نیز موجود است مانند سکه ولایت عهدی آنحضرت که قدمت زیادی دارد و از زمان آنحضرت باقی مانده و یا سنگ قبر شریف که اولین سنگ قبر مطهر امام رضا ع است

عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان

نامه ای از حضرت رسولبه مقوقس پادشاهمصر.


عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان

پرچم منسوب به پیامبر

عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان

عمامه پیامبر

عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان

عکس محل مقدسی که مکان قرار گرفتن وسایل متبرکه یحضرت رسول ص )در موزه مصر است


عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان

ضریحی بر مکان پیراهن مقدس پیامبر اکرم


عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهانعکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان

صندوق شریفی که لباس حضرت محمد در آن نگهداری میشود
عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان


پیراهن شریف و مقدس منسوب به حضرت پیامبر


عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان
ظرف های گرانبها و مقدسی که محل قرار گرفتن موی پیامبر استعکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان

ظرفی که یکی از دندانهای مبارک حضرت که در جنگ احد شکسته شده نگهداری میشود


عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان


نعلین مقدس آنحضرت


عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان

عمامه یحضرت رسول وعبا وعصای آنحضرت


عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان


کفش مقدس باقیمانده بر صخره ای در سرزمین بیت المقدس که اعتقاد دارند در شب معراج بر پای آنحضرت بودهعکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان


وسایلی که حضرت با آن وضو میگرفتند


عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان


سنگی که متعقدند ان حضرت برآن تیمم میکرده است


عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان


خاتم انگشتری آنحضرت که بر آن نام حضرت بخط کوفی قدیم نقش بسته است


عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان

نامه منسوب به آنحضرت که به پادشاه روم فرستاده شده است ممهور به مهر حضرت

عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهاننامه آنحضرت به مقوقسپادشاه أقباط

عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان


نامه ی حضرتمحمد به منذر بن ساوی حاكم منطقه ی الأحسا

عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان


نامه ی رسول اللهبه حارث بن أبو شامیر الغسانی


عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان


شمشیرمقدس منسوب به رسول الله صلى الله علیه وسلم


عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان


سیف رسول الله طوله 100 سانتی متر که وزن خود شمشیر و قابش930 گرم است

عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان


عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان

قسمتی از در کعبه در زمان آنحضرت

عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان


اولین پوشش قبر رسول الله که در موزه استامبول است اینپوشش متعلق به زمان سلطان احمد اول است .


عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان

یکی از پوشش های قدیمی قبر آنحضرت منقوش به نام مقدس آنحضرت و آیات قرآن


عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان

صفحه ای مقدس که بر قبر آنحضرت گذاشته میشده


عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان


صفحه ای دیگر که بروی قبر آنحضرت گذاشته میشدهعکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهانظرف مقدسی که تربت اصلی و مقدس حضرت در آن نگهداری میشودعکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان


ظرفی که حاوی تربت شریف نبوی است

عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان


ظرف گلابی که با آن قبر مطهر را شستشو میدادند(( متعلقات حضرت فاطمة الزهراء ))

عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان


عبای مقدسالسیدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله


عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان


قمیص حضرت زهرا سلام الله علیهاعکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان


لباس هایکه منسوب به شبزفافحضرت زهرامیباشد


(( متعلقات امام حسین (ع) ))

عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان


پیراهن عربی منسوب به حضرت سیدالشهدا


عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان


پیراهنی کهنه منسوب به حضرت ابا عبدالله الحسین


عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان


آیاتی از سوره مسد درقصر طوپ قپو، استامبول متعلق به زمان پیامبر


عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان


آیات سوره قدر بروی جلد چرمی منسوب به زمان پیامبر در همان موزه


عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان


آیات سوره تکاثر مانند بال
ا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.