پنج شنبه , 13 بهمن 1401

عکسهای سفر محسن رضایی به اصفهان

دکتر محسن درضایی در سفر روز گذشت خود به اصفهان با اقشار مختلف مردم دیدار کردند.
عکسهای سفر محسن رضایی به اصفهان
استقبال از دکتر رضایی ورودی شهر اصفهان
عکسهای سفر محسن رضایی به اصفهان
استقبال از دکتر رضایی ورودی شهر اصفهان
عکسهای سفر محسن رضایی به اصفهان
استقبال از دکتر رضایی ورودی شهر اصفهان
عکسهای سفر محسن رضایی به اصفهان
استقبال از دکتر رضایی ورودی شهر اصفهان
عکسهای سفر محسن رضایی به اصفهان
حضور دکتر رضایی در مسجد سید اصفهان
عکسهای سفر محسن رضایی به اصفهان
حضور دکتر رضایی در مسجد سید اصفهان
عکسهای سفر محسن رضایی به اصفهان
حضور دکتر رضایی در مسجد سید اصفهان
عکسهای سفر محسن رضایی به اصفهان
حضور دکتر رضایی در مسجد سید اصفهان
عکسهای سفر محسن رضایی به اصفهان
حضور دکتر رضایی در مسجد سید اصفهان
عکسهای سفر محسن رضایی به اصفهان
حضور دکتر رضایی در مسجد سید اصفهان
عکسهای سفر محسن رضایی به اصفهان
دیدار دکتر رضایی با کشاورزان اصفهانی که به دلیل مشکلات آبرسانی تحصن کرده بودند.
عکسهای سفر محسن رضایی به اصفهان
دیدار دکتر رضایی با کشاورزان اصفهانی که به دلیل مشکلات آبرسانی تحصن کرده بودند.
عکسهای سفر محسن رضایی به اصفهان
دیدار دکتر رضایی با کشاورزان اصفهانی که به دلیل مشکلات آبرسانی تحصن کرده بودند.
عکسهای سفر محسن رضایی به اصفهان
دیدار دکتر رضایی با کشاورزان اصفهانی که به دلیل مشکلات آبرسانی تحصن کرده بودند.
عکسهای سفر محسن رضایی به اصفهان
حضور دکتر رضایی در نجف‌آباد اصفهان
عکسهای سفر محسن رضایی به اصفهان
حضور دکتر رضایی در نجف‌آباد اصفهان
عکسهای سفر محسن رضایی به اصفهان
حضور دکتر رضایی در نجف‌آباد اصفهان
عکسهای سفر محسن رضایی به اصفهان
حضور دکتر رضایی در نجف‌آباد اصفهان
عکسهای سفر محسن رضایی به اصفهان
حضور دکتر رضایی در کوه صفه و گلزار شهدا
عکسهای سفر محسن رضایی به اصفهان
حضور دکتر رضایی در کوه صفه و گلزار شهدا
عکسهای سفر محسن رضایی به اصفهان
حضور دکتر رضایی در کوه صفه و گلزار شهدا
عکسهای سفر محسن رضایی به اصفهان
حضور دکتر رضایی در کوه صفه و گلزار شهدا
عکسهای سفر محسن رضایی به اصفهان
حضور دکتر رضایی در کوه صفه و گلزار شهدا
عکسهای سفر محسن رضایی به اصفهان
حضور دکتر رضایی در کوه صفه و گلزار شهدا
عکسهای سفر محسن رضایی به اصفهان
حضور دکتر رضایی در کارخانه گیتی پسند
عکسهای سفر محسن رضایی به اصفهان
حضور دکتر رضایی در کارخانه گیتی پسند
عکسهای سفر محسن رضایی به اصفهان
حضور دکتر رضایی در کارخانه گیتی پسند
عکسهای سفر محسن رضایی به اصفهان
حضور دکتر رضایی در کارخانه گیتی پسند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.