یکشنبه , 9 بهمن 1401

عکسهای دیدنی: هنر نقاشي چهره روي سيب زميني

هنر Las Papas که توسط هنرمندي به نام Ginou Choueiri ابداع شده است، نتيجه اش پورتره هايي از افراد رويسيب زمينيهستند که رشد مي کنند، زندگي مي کنند، پير مي شوند و در آخر ميميرند.

عکسهای دیدنی: هنر نقاشي چهره روي سيب زميني

Ginou Choueiri مي گويد: من سيب زميني را انتخاب کردم زيرامانند صورت ما داراي خلل و فرج مختلفي است و همچنين ساختار و رنگ آنها نيز مثل پوست ما مختلف مي باشد.

عکسهای دیدنی: هنر نقاشي چهره روي سيب زميني

عکسهای دیدنی: هنر نقاشي چهره روي سيب زميني

عکسهای دیدنی: هنر نقاشي چهره روي سيب زميني

عکسهای دیدنی: هنر نقاشي چهره روي سيب زميني

عکسهای دیدنی: هنر نقاشي چهره روي سيب زميني

عکسهای دیدنی: هنر نقاشي چهره روي سيب زميني

عکسهای دیدنی: هنر نقاشي چهره روي سيب زميني

عکسهای دیدنی: هنر نقاشي چهره روي سيب زميني

گردآوري: آناهيتا پارساپور – نارستان

منبع:Toxel

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.