دوشنبه , 29 اسفند 1401

عکسهایی از وسایل شکنجه قدیمی در اروپا
باک*ره نورمبرگ ( The virgin of Nuremburg)

اسم این وسیله نشاندهنده اولین جاییست که این وسیله در آن ساخته شده است. گفته می شود که تصاویری بر روی این تابوت حکاکی می شده که آنرا ترسناکتر نشان دهد.
میخهایی در این تابوت قرار دارد که نقاط مختلفی از بدن قربانی را سوراخ می کند. ولی برای زنده نگه داشتن قربانی و زجر دادن وی، مکان این میخها طوری طراحی شده که اعضای حیاتی بدن را سوراخ نکند و قربانی را در حالت ایستاده زنده نگه دارد.
در این وسیله از هر دو طرف باز می شود ولی قربانی نمی تواند از آن خارج شود. دیواره های این تابوت به قدری ضخیم بوده که صدای ناله قربانی از بیرون آن شنیده نمی شود.
با تکرار این عمل، میخها دقیقا جای زخمهای قبلی را سوراخ می کردند که قربانی را زجرکش می نمود.

ارّه (The saw)


این وسیله در همه جای اروپا یافت می شد. این ارّه برای جرمهای گوناگونی از قبیل شورش، جیب بری و عدم اطاعت نظامی استفاده می شد. این وسیله تقریبا در تمام خانه های اروپا برای اعدام پیدا میشد!
بر طبق نقاشیهای آن دوره، قربانی در حالت معسلامح قرار داده میشد که خون در مغز وی جمع شده و قربانی در هنگام اعدام با از دست دادن خون بیهوش نشده وقبل از مرگ زجر بکشد !


خفه کننده (Garrotte)


این وسیله که یک نام اسپانیایی دارد اولین بار در اسپانیا مورد استفاده قانونی قرار گرفت. این وسیله تا سال ۱۹۷۵ برای اعدام استفاده میشد.
این وسیله منشا بسیار قدیمی دارد که از یک ستون چوبی و یک طناب که دور گردن قربانی بسته میشد تشکیل میشد.
این وسیله شکنجه در تمامی نقاط دنیا استفاده میشد. مدل اسپانیایی این وسیله برای اعدام طراحی شده بود. گردنبند آهنی ستون مهره های پشت گردن را سوراخ می کرد به طوری که قربانی به علت خفگی و خورد شدن مهره گردن جان می داد.

گلابی ( Rectal, Or*a*l and Va*gin*al pear)اسم این وسیله از شکل آن اقتباس شده است. این وسیله بوسیله یک پیچ تا حد امکان، دو و یا سه تکه آن از هم جدا میشد.
این وسیله با فشار در گلو، مق*عد و یا آلت قربانی قرار داده میشد. این وسیله شکنجه کسانی بود که لو*اط کرده بودند، یا زنانی که زن*ا کرده بودند، یا کسانی که با شیطان رابطه جنس*ی !! داشتند و یا وسیله شکنجه مبلغان بدعت آور و یا کافر بود.
این شکنجه برای این طراحی شده بود که نقطه مخالف جرم انجام داده شده باشد.

صندلی تفتیش عقاید ( The inqiuisitional chair)


این صندلیها پوشیده بود از میخهایی در پشت، محل قرار دادن بازو، محل نشستن و محل قرار دادن پا. میخها طوری طراحی شده بود که قربانی را ساکن نگه دارد و بوسیله پیچهایی هر چه بیشتر در بدن قربانی فرو رود.
قربانی بوسیله میله های آهنی و یا چوبی از کمر، مچ و سینه به صندلی بسته میشد. صندلی اغلب از آهن ساخته میشد که بتوان آنرا حرارت داد.از این وسیله در آلمان تا قرن ۱۹، در ایتالیا و اسپانیا تا قرن ۱۸ و در فرانسه و سایر کشورهای اروپای مرکزی تا اوایل قرن ۱۹ استفاده میشد.
پنجه گربه یا قلقلک اسپانیایی (Cat’s Paw or Spanish Tickle)


این وسیله بسیار شبیه پنجه گربه با چنگالهایی بسیار بلند و تیز می باشد. از این وسیله برای پاره پاره کردن گوشت بدن قربانی استفاده میشد. به دلیل ابعاد چنگالها، ماهیچه ها و استخوانها مانعی برای استفاده بربری از این وسیله نبودند. به طور یقین دستها و پاهای قربانی را ابتدا می بسته اند و سپس با این وسیله گوشت تنش را جدا می کرده اند.گیوتین ( The Guillotine)

اسم این وسیله از نام مخترع فیزیکدان فرانسویش گرفته شده است و از وسایل دیگر اعدام بسیار سمبولیک تر بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.