شنبه , 8 بهمن 1401

عکسهایی از ورود گروگانهای آزاد شده از لیبی

گروگانهای آزاد شده از لیبی بامداد یکشنبه وارد فرودگاه امام خمینی (ره) تهران شدند.

عکسهایی از ورود گروگانهای آزاد شده از لیبی

عکسهایی از ورود گروگانهای آزاد شده از لیبی

سفیر ایران در لیبی

عکسهایی از ورود گروگانهای آزاد شده از لیبی

عکسهایی از ورود گروگانهای آزاد شده از لیبی

عکسهایی از ورود گروگانهای آزاد شده از لیبی

عکسهایی از ورود گروگانهای آزاد شده از لیبی

عکسهایی از ورود گروگانهای آزاد شده از لیبی

عکسهایی از ورود گروگانهای آزاد شده از لیبی

عکسهایی از ورود گروگانهای آزاد شده از لیبی

عکسهایی از ورود گروگانهای آزاد شده از لیبی

عکسهایی از ورود گروگانهای آزاد شده از لیبی

عکسهایی از ورود گروگانهای آزاد شده از لیبی

عکسهایی از ورود گروگانهای آزاد شده از لیبی

عکسهایی از ورود گروگانهای آزاد شده از لیبی

عکسهایی از ورود گروگانهای آزاد شده از لیبی

عکسهایی از ورود گروگانهای آزاد شده از لیبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.