پنج شنبه , 10 آذر 1401

عکسهایی از نمايشگاه تخصصى مد و لباس ايرانى اسلامى

نمايشگاه تخصصى مد و لباس ايرانى اسلامى با حضور سيد محمد حسينى وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى در فرهنگسراى نياوران برگزار شد.

عکسهایی از نمايشگاه تخصصى مد و لباس ايرانى اسلامى

عکسهایی از نمايشگاه تخصصى مد و لباس ايرانى اسلامى

عکسهایی از نمايشگاه تخصصى مد و لباس ايرانى اسلامى

عکسهایی از نمايشگاه تخصصى مد و لباس ايرانى اسلامى

عکسهایی از نمايشگاه تخصصى مد و لباس ايرانى اسلامى

عکسهایی از نمايشگاه تخصصى مد و لباس ايرانى اسلامى

عکسهایی از نمايشگاه تخصصى مد و لباس ايرانى اسلامى

عکسهایی از نمايشگاه تخصصى مد و لباس ايرانى اسلامى

عکسهایی از نمايشگاه تخصصى مد و لباس ايرانى اسلامى

عکسهایی از نمايشگاه تخصصى مد و لباس ايرانى اسلامى

عکسهایی از نمايشگاه تخصصى مد و لباس ايرانى اسلامى

عکسهایی از نمايشگاه تخصصى مد و لباس ايرانى اسلامى

عکسهایی از نمايشگاه تخصصى مد و لباس ايرانى اسلامى

عکسهایی از نمايشگاه تخصصى مد و لباس ايرانى اسلامى

عکسهایی از نمايشگاه تخصصى مد و لباس ايرانى اسلامى

عکسهایی از نمايشگاه تخصصى مد و لباس ايرانى اسلامى

عکسهایی از نمايشگاه تخصصى مد و لباس ايرانى اسلامى

عکسهایی از نمايشگاه تخصصى مد و لباس ايرانى اسلامى

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.