سه شنبه , 1 فروردین 1402

عکسهایی از مرکز نگهداری از دختران کم توان ذهنی

مشهد – خبرگزاری مهر : مرکز هیئت امنایی توانبخشی دختران مبین (فتح المبین) از سال 1363 با اهداف ارائه خدمات آموزشی، توانبخشی و نیز نگهداری از دختران کم توان ذهنی و بی سرپرست فعالیت خود را در شهر مقدس مشهد آغاز کرد. در این مجموعه بیش از 400 دختر بی سرپرست کم توان ذهنی در گروههای سنی مختلف در دو ساختمان بصورت شبانه روزی و روزانه توانبخشی، نگهداری شده و آموزش های لازم به آنان ارائه می شود.

عکسهایی از مرکز نگهداری از دختران کم توان ذهنی

عکسهایی از مرکز نگهداری از دختران کم توان ذهنی

عکسهایی از مرکز نگهداری از دختران کم توان ذهنی

عکسهایی از مرکز نگهداری از دختران کم توان ذهنی

عکسهایی از مرکز نگهداری از دختران کم توان ذهنی

عکسهایی از مرکز نگهداری از دختران کم توان ذهنی

عکسهایی از مرکز نگهداری از دختران کم توان ذهنی

عکسهایی از مرکز نگهداری از دختران کم توان ذهنی

عکسهایی از مرکز نگهداری از دختران کم توان ذهنی

عکسهایی از مرکز نگهداری از دختران کم توان ذهنی

عکسهایی از مرکز نگهداری از دختران کم توان ذهنی

عکسهایی از مرکز نگهداری از دختران کم توان ذهنی

عکسهایی از مرکز نگهداری از دختران کم توان ذهنی

عکسهایی از مرکز نگهداری از دختران کم توان ذهنی

عکسهایی از مرکز نگهداری از دختران کم توان ذهنی

عکسهایی از مرکز نگهداری از دختران کم توان ذهنی

عکسهایی از مرکز نگهداری از دختران کم توان ذهنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.