پنج شنبه , 14 مهر 1401

عکسهایی از محل نگهداری مددجویان و آسیب دیدگان در اسلامشهر

سامانسرای اسلامشهر محل نگهداری مددجویان و آسیب دیدگان اجتماعی است که از سوی شهرداری تهران احداث شده است.

عکسهایی از محل نگهداری مددجویان و آسیب دیدگان در اسلامشهر

عکسهایی از محل نگهداری مددجویان و آسیب دیدگان در اسلامشهر

عکسهایی از محل نگهداری مددجویان و آسیب دیدگان در اسلامشهر

عکسهایی از محل نگهداری مددجویان و آسیب دیدگان در اسلامشهر

عکسهایی از محل نگهداری مددجویان و آسیب دیدگان در اسلامشهر

عکسهایی از محل نگهداری مددجویان و آسیب دیدگان در اسلامشهر

عکسهایی از محل نگهداری مددجویان و آسیب دیدگان در اسلامشهر

عکسهایی از محل نگهداری مددجویان و آسیب دیدگان در اسلامشهر

عکسهایی از محل نگهداری مددجویان و آسیب دیدگان در اسلامشهر

عکسهایی از محل نگهداری مددجویان و آسیب دیدگان در اسلامشهر

عکسهایی از محل نگهداری مددجویان و آسیب دیدگان در اسلامشهر

عکسهایی از محل نگهداری مددجویان و آسیب دیدگان در اسلامشهر

عکسهایی از محل نگهداری مددجویان و آسیب دیدگان در اسلامشهر

عکسهایی از محل نگهداری مددجویان و آسیب دیدگان در اسلامشهر

عکسهایی از محل نگهداری مددجویان و آسیب دیدگان در اسلامشهر

عکسهایی از محل نگهداری مددجویان و آسیب دیدگان در اسلامشهر

عکسهایی از محل نگهداری مددجویان و آسیب دیدگان در اسلامشهر

عکسهایی از محل نگهداری مددجویان و آسیب دیدگان در اسلامشهر

عکسهایی از محل نگهداری مددجویان و آسیب دیدگان در اسلامشهر

عکسهایی از محل نگهداری مددجویان و آسیب دیدگان در اسلامشهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.