دوشنبه , 11 مهر 1401

عکسهایی از صید ماهی به روش پرسان در قشم

قشم – خبرگزاری مهر : صید ماهی به روش پرسان به صورت گروهی توسط صیادان انجام می شود.

عکسهایی از صید ماهی به روش پرسان در قشم

عکسهایی از صید ماهی به روش پرسان در قشم

عکسهایی از صید ماهی به روش پرسان در قشم

عکسهایی از صید ماهی به روش پرسان در قشم

عکسهایی از صید ماهی به روش پرسان در قشم

عکسهایی از صید ماهی به روش پرسان در قشم

عکسهایی از صید ماهی به روش پرسان در قشم

عکسهایی از صید ماهی به روش پرسان در قشم

عکسهایی از صید ماهی به روش پرسان در قشم

عکسهایی از صید ماهی به روش پرسان در قشم

عکسهایی از صید ماهی به روش پرسان در قشم

عکسهایی از صید ماهی به روش پرسان در قشم

عکسهایی از صید ماهی به روش پرسان در قشم

عکسهایی از صید ماهی به روش پرسان در قشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.