چهارشنبه , 9 آذر 1401

عکسهایی از شکار قانونی مرغابی و کبوتر صحرایی

ورامین – خبرگزاری مهر: شکار قانونی مرغابی و کبوتر صحرایی در شهرستان قرچک ورامین آغاز شد.

عکسهایی از شکار قانونی مرغابی و کبوتر صحرایی

عکسهایی از شکار قانونی مرغابی و کبوتر صحرایی

عکسهایی از شکار قانونی مرغابی و کبوتر صحرایی

عکسهایی از شکار قانونی مرغابی و کبوتر صحرایی

عکسهایی از شکار قانونی مرغابی و کبوتر صحرایی

عکسهایی از شکار قانونی مرغابی و کبوتر صحرایی

عکسهایی از شکار قانونی مرغابی و کبوتر صحرایی

عکسهایی از شکار قانونی مرغابی و کبوتر صحرایی

عکسهایی از شکار قانونی مرغابی و کبوتر صحرایی

عکسهایی از شکار قانونی مرغابی و کبوتر صحرایی

عکسهایی از شکار قانونی مرغابی و کبوتر صحرایی

عکسهایی از شکار قانونی مرغابی و کبوتر صحرایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.