پنج شنبه , 17 آذر 1401

عکسهایی از شهر تهران بعد از هدفمند شدن یارانه ها

شهروندان در حالی مقابل خودپردازهای بانکها برای دریافت یارانه نقدی صف کشیده‌اند که جایگاه‌های عرضه سوخت روز آرامی را پشت سر می‌گذارند.

عکسهایی از شهر تهران بعد از هدفمند شدن یارانه ها

عکسهایی از شهر تهران بعد از هدفمند شدن یارانه ها

عکسهایی از شهر تهران بعد از هدفمند شدن یارانه ها

عکسهایی از شهر تهران بعد از هدفمند شدن یارانه ها

عکسهایی از شهر تهران بعد از هدفمند شدن یارانه ها

عکسهایی از شهر تهران بعد از هدفمند شدن یارانه ها

عکسهایی از شهر تهران بعد از هدفمند شدن یارانه ها

عکسهایی از شهر تهران بعد از هدفمند شدن یارانه ها

عکسهایی از شهر تهران بعد از هدفمند شدن یارانه ها

عکسهایی از شهر تهران بعد از هدفمند شدن یارانه ها

عکسهایی از شهر تهران بعد از هدفمند شدن یارانه ها

عکسهایی از شهر تهران بعد از هدفمند شدن یارانه ها

عکسهایی از شهر تهران بعد از هدفمند شدن یارانه ها

عکسهایی از شهر تهران بعد از هدفمند شدن یارانه ها

عکسهایی از شهر تهران بعد از هدفمند شدن یارانه ها

عکسهایی از شهر تهران بعد از هدفمند شدن یارانه ها

عکسهایی از شهر تهران بعد از هدفمند شدن یارانه ها

عکسهایی از شهر تهران بعد از هدفمند شدن یارانه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.