یکشنبه , 9 بهمن 1401

عکسهایی از شلیک مرد انگلیسی از موشک انداز

عکسهایی از شلیک مرد انگلیسی از موشک انداز
این مرد انگلیسی، برای نشان دادن اعتراض خود نسبت به بمبهای ساخته بشر وارد لوله موشک انداز (ساخت خود) شد و با پرتاب خود به بیرون، به زندگی اش پایان داد.

عکسهایی از شلیک مرد انگلیسی از موشک انداز

عکسهایی از شلیک مرد انگلیسی از موشک انداز

عکسهایی از شلیک مرد انگلیسی از موشک انداز

عکسهایی از شلیک مرد انگلیسی از موشک انداز

عکسهایی از شلیک مرد انگلیسی از موشک انداز

عکسهایی از شلیک مرد انگلیسی از موشک انداز

عکسهایی از شلیک مرد انگلیسی از موشک انداز

عکسهایی از شلیک مرد انگلیسی از موشک انداز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.