شنبه , 19 آذر 1401

عکسهایی از دعای عرفه در شلمچه

مراسم دعای عرفه در شلمچه صبح امروز پنج شنبه با حضور گسترده مردم در شلمچه برگزار شد.

عکسهایی از دعای عرفه در شلمچه

عکسهایی از دعای عرفه در شلمچه

عکسهایی از دعای عرفه در شلمچه

عکسهایی از دعای عرفه در شلمچه

عکسهایی از دعای عرفه در شلمچه

عکسهایی از دعای عرفه در شلمچه

عکسهایی از دعای عرفه در شلمچه

عکسهایی از دعای عرفه در شلمچه

عکسهایی از دعای عرفه در شلمچه

عکسهایی از دعای عرفه در شلمچه

عکسهایی از دعای عرفه در شلمچه

عکسهایی از دعای عرفه در شلمچه

عکسهایی از دعای عرفه در شلمچه

عکسهایی از دعای عرفه در شلمچه

عکسهایی از دعای عرفه در شلمچه

عکسهایی از دعای عرفه در شلمچه

عکسهایی از دعای عرفه در شلمچه

عکسهایی از دعای عرفه در شلمچه

عکسهایی از دعای عرفه در شلمچه

عکسهایی از دعای عرفه در شلمچه

عکسهایی از دعای عرفه در شلمچه

عکسهایی از دعای عرفه در شلمچه

عکسهایی از دعای عرفه در شلمچه

عکسهایی از دعای عرفه در شلمچه

عکسهایی از دعای عرفه در شلمچه

عکسهایی از دعای عرفه در شلمچه

عکسهایی از دعای عرفه در شلمچه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.