دوشنبه , 17 بهمن 1401

عکسهایی از تشییع پیکر زنده یاد مسعود بهنام در تهران

مراسم تشییع پیکر زنده یاد استاد مسعود بهنام صدا بردار و صداگذار سینما یکشنبه با حضور هنرمندان از مقابل تالار وحدت برگزار شد.

عکسهایی از تشییع پیکر زنده یاد مسعود بهنام در تهران

عکسهایی از تشییع پیکر زنده یاد مسعود بهنام در تهران

عکسهایی از تشییع پیکر زنده یاد مسعود بهنام در تهران

عکسهایی از تشییع پیکر زنده یاد مسعود بهنام در تهران

عکسهایی از تشییع پیکر زنده یاد مسعود بهنام در تهران

عکسهایی از تشییع پیکر زنده یاد مسعود بهنام در تهران

عکسهایی از تشییع پیکر زنده یاد مسعود بهنام در تهران

عکسهایی از تشییع پیکر زنده یاد مسعود بهنام در تهران

عکسهایی از تشییع پیکر زنده یاد مسعود بهنام در تهران

عکسهایی از تشییع پیکر زنده یاد مسعود بهنام در تهران

عکسهایی از تشییع پیکر زنده یاد مسعود بهنام در تهران

عکسهایی از تشییع پیکر زنده یاد مسعود بهنام در تهران

عکسهایی از تشییع پیکر زنده یاد مسعود بهنام در تهران

عکسهایی از تشییع پیکر زنده یاد مسعود بهنام در تهران

عکسهایی از تشییع پیکر زنده یاد مسعود بهنام در تهران

عکسهایی از تشییع پیکر زنده یاد مسعود بهنام در تهران

عکسهایی از تشییع پیکر زنده یاد مسعود بهنام در تهران

عکسهایی از تشییع پیکر زنده یاد مسعود بهنام در تهران

عکسهایی از تشییع پیکر زنده یاد مسعود بهنام در تهران

عکسهایی از تشییع پیکر زنده یاد مسعود بهنام در تهران

عکسهایی از تشییع پیکر زنده یاد مسعود بهنام در تهران

عکسهایی از تشییع پیکر زنده یاد مسعود بهنام در تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.