سه شنبه , 18 بهمن 1401

عکسهایی از بزرگترین مکان ها و ساختمان های دنیا

عکسهایی از بزرگترین مکان ها و ساختمان های دنیا

10. Winter Palace, St. Petersburg, Russia

عکسهایی از بزرگترین مکان ها و ساختمان های دنیا

9. Summer Palace, Beijing, China

عکسهایی از بزرگترین مکان ها و ساختمان های دنیا

8. Schonbrunn Palace, Vienna, Austria

عکسهایی از بزرگترین مکان ها و ساختمان های دنیا

7. Potala Palace, Lhasa, Tibet

عکسهایی از بزرگترین مکان ها و ساختمان های دنیا

6. Imperial Palace, Tokyo, Japan

عکسهایی از بزرگترین مکان ها و ساختمان های دنیا

5. Taj Lake Palace, Udaipur, India

عکسهایی از بزرگترین مکان ها و ساختمان های دنیا

4. Dolmabahce Palace, Istanbul, Turkey

عکسهایی از بزرگترین مکان ها و ساختمان های دنیا

3. Chateau de Versailles, Versailles, France

عکسهایی از بزرگترین مکان ها و ساختمان های دنیا

2. Buckingham Palace, London

عکسهایی از بزرگترین مکان ها و ساختمان های دنیا

1. Blenheim Palace, Oxfordshire, United Kingdom

عکسهایی از بزرگترین مکان ها و ساختمان های دنیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.