شنبه , 19 آذر 1401

عكسی کمیاب و دیدنی تاریخی از همسران رضاخان

عكس تاریخی از زنان رضاخان تاج‌الملوك پهلوی دومین همسر رضاشاهفرزندان رضاخان و تاج‌الملوك به همراه دو نفر از گماشته‌هایشان از چپ: محمدرضا پهلوی، شمس پهلوی، اشرف پهلوی و علیرضا پهلویتاج‌الملوك پهلوی در كنار فرزندان خود در سویس (1314ش) از چپ:…

عكس تاریخی از زنان رضاخان

عكسی کمیاب و دیدنی تاریخی از همسران رضاخان
تاج‌الملوك پهلوی دومین همسر رضاشاه


عكسی کمیاب و دیدنی تاریخی از همسران رضاخان
فرزندان رضاخان و تاج‌الملوك به همراه دو نفر از گماشته‌هایشان از چپ: محمدرضا پهلوی، شمس پهلوی، اشرف پهلوی و علیرضا پهلوی

عكسی کمیاب و دیدنی تاریخی از همسران رضاخان

تاج‌الملوك پهلوی در كنار فرزندان خود در سویس (1314ش) از چپ: شمس پهلوی، محمدرضا پهلوی، تاج‌الملوك پهلوی، علیرضا پهلوی و اشرف پهلوی.

عكسی کمیاب و دیدنی تاریخی از همسران رضاخان

محمدرضا پهلوی (ولیعهد) و مادرش تاج‌الملوك پهلوی

عكسی کمیاب و دیدنی تاریخی از همسران رضاخان

توران امیرسلیمانی همسر سوم رضاشاه


عكسی کمیاب و دیدنی تاریخی از همسران رضاخان
غلامرضا پهلوی در پنج سالگی در كنار مادرش توران امیرسلیمانی و چند تن از بستگان خویش، در باغ مكتب‌خانه (1307ش) از چپ: توران امیرسلیمانی و غلامرضا پهلوی

عكسی کمیاب و دیدنی تاریخی از همسران رضاخان
توران امیرسلیمانی و همسر دومش ذبیح‌الله ملكپور


عكسی کمیاب و دیدنی تاریخی از همسران رضاخان
عصمت‌الملوك دولتشاهی همسر چهارم رضاشاه، در دوران اقامت در جزیره موریس در افریقای جنوبی

عكسی کمیاب و دیدنی تاریخی از همسران رضاخان
فرزندان رضاشاه به همراه غلامرضا رشیدیاسمی. در آستانه سفر به اروپا جهت تحصیل (1312ش). از چپ: محمودرضا پهلوی (فرزند عصمت‌الملوك)، غلامرضا پهلوی (فرزند توران امیرسلیمانی)، غلامرضا رشیدیاسمی، احمدرضا پهلوی (فرزند عصمت‌الملوك) و عبدالرضا پهلوی (فرزند عصمت‌الملوك)

عكسی کمیاب و دیدنی تاریخی از همسران رضاخان
تاج‌الملوك پهلوی در اواخر سلطنت پسرش محمدرضا پهلوی


عكسی کمیاب و دیدنی تاریخی از همسران رضاخان
رضاشاه در اواخر عمر در ژوهانسبورگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.