سه شنبه , 15 آذر 1401

عكسها و مطالب جالب از دنیای مورچگان

مورچه ها موجوداتی باهوش، سختكوش ، جنگجو، با مسوولیت و فداكار برای گروهشان هستند. سراسر زندگی مورچه ها در تلاش سپری می شود. شیوه زندگی مورچه ها از هرگونه ای كه باشند تقریبا مشابه است. گزارش كوتاه تصویری از دنیای مورچه ها.

عكسها و مطالب جالب از دنیای مورچگان

تصویر یك مورچه سرباز گونه فئیدول كه در مقابل لانه كاملا مراقب است تا از ورود هرگونه پارازیت یا هر دشمنی جلوگیری كند.

عكسها و مطالب جالب از دنیای مورچگان

مورچه های كارگر تكه برگ هایی را كه جمع كرده اند به لانه می برند.

عكسها و مطالب جالب از دنیای مورچگان

این مورچه سبز سرباز در برابر عدسی دوربین عكاس آرواره هایش را گشوده و حالتی تهاجمی گرفته است.

عكسها و مطالب جالب از دنیای مورچگان

مورچه ها برای دفاع از لانه از هیچ دشمنی هر اندازه هم كه بزرگ باشد نمی ترسند. در این تصویر چند مورچه گونه سكروپیا دشمن را محاصره كرده و با گاز گرفتن اعضای دشمنی كه به مراتب بزرگتر از آنها است او را بی حركت كرده اند.

عكسها و مطالب جالب از دنیای مورچگان

یك مورچه گونه لپتومیرمكس لارو گونه خود را با دقت در میان آرواره هایش گرفته و آن را به مكان امنی منتقل می كند.

عكسها و مطالب جالب از دنیای مورچگان

یك مورچه كارگر گونه مونوموریوم كیلیانی دانه ای را كه یافته است به لانه می برد.

عكسها و مطالب جالب از دنیای مورچگان

دو مورچه سبز در حال قطعه قطعه كردن یك مورچه فئیدول كه گونه ای مهاجم محسوب می شود.

عكسها و مطالب جالب از دنیای مورچگان

این مورچه گونه دوریمیرمكس اینسانوس به سوی مورچه سرخ گونه پوگونیمیرمكس بارباتوس با جثه ای به مراتب بزرگتر كه جرات كرده زیاد از حد به لانه كلنی اش نزدیك شود حمله كرده است.

عكسها و مطالب جالب از دنیای مورچگان

مورچه های كارگر یا پرستار به دقت از لاروها مراقبت می كنند.

عكسها و مطالب جالب از دنیای مورچگان

تصویر یك ملكه مورچه های گونه عسل خوار میان اعضای گروهش كه از او مراقب می كنند.

عكسها و مطالب جالب از دنیای مورچگان

مورچه ها از حس تعاون و همكاری برخوردار بوده و برای بقای كلنی خود دست به هر گونه فداكاری می زنند. در اینجا گروهی از مورچه ها با بدن های خود پلی را ساخته اند تا سایر اعضای گروه بتوانند از روی مانع سر راه عبور كنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.