شنبه , 8 بهمن 1401

عروسک بچه دو قلوها

رنگ خمیر : رنگ بدن

طریقه ساخت :

صورت :

1- گلوله بزرگی از خمیر جدا نموده ، آن را به شکل اشک فرم دهید.

عروسک بچه دو قلوها

2- سر تیز اشک را داخل بینی قالب کرده و به یک باره خمیر را با فشار داخل نمایید(گردن هم از خمیر پر شود.)

3- توسط سر باریک ابزار شماره 11 یا ساقه گل خمیر را از قالب جدا کنید (ابزار را از طرف گردن به صورت افقی داخل سر فرو کرده و تا نیمه ادامه دهید سپس بالا بکشید.)

عروسک بچه دو قلوها

4- سوراخ های بینی را با ابزار سوراخ کنید.

5- یک جفت چشم در محل گودی فرو نمایید.

6- برای هر چشم دو باریکه خمیر طراحی و پایین و بالای آن را پوشش دهید تا حالت پلک به خود بگیرد.

7- پس از خشک شدن جلوی سر، به پشت خمیر اضافه کرده و اجازه دهید خشک شود.

بدن :

1- گلوله ای از خمیر جدا، به شکل لوله طراحی کرده، مقداری آن را پهن کنید.

2- قسمت سر شانه ها را شیب دار کنید.

3- سر عروسک را داخل بدن کرده و بگذارید خشک شود. چرخش سر با زاویه آن به میل شما می باشد.

دستها :

عروسک بچه دو قلوها

1- یک جفت ساقه به بلندی 18 سانتیمتر قطع نموده و با خمیر پوشش دهید. به صورتی که 3 سانت از بالا و نیم تا یک سانت از پایین بدون خمیر باقی بماند.

مچ و انگشت :

– گلوله خمیری به قطر 2 سانت را اشک کرده و سر گرد آن را با زیر پایه صاف کنید.

– با قیچی انگشت بزرگ و سپس کوچکتر را برش دهید ( از تصاویر آموزشی کمک بگیرید).

– برای ناخن ها از لوله خودکار بیک که روی انگشت فشار می آورید استفاده می کنید. این قسمت از دست نیمه خشک باشد.

3- قسمت مچ را به ساقه فرو و با خمیر این دو قسمت را به هم محو کنید.

4- با خمیر حالت ماهیچه و بازو را روی دست مشخص نمایید.

نکته : چنانچه مایل بودید دست خم باشد، ابتدا این عمل را روی ساقه دست انجام داده بعد اقدام به برجستگی در محل آرنج یا بازو نمایید.

پاها :

1- دو عدد سیم (مسوار) به بلندی 23 سانتیمتر قطع کنید.

2- دور هر کدام را خمیر گرفته (5 سانتیمتر از بالا و 1 سانتیمتر از پایین بدون پوشش باشد) خشک نمایید.

3- مچ پا و انگشتان: الف: گلوله خمیری به قطر 5/2 سانت را به فرم اشک طراحی کرده و به شکل زاویه 90 درجه فرم دهید.

ب- سر گرد اشک را با انگشتان دست پهن کرده و با تیغه چاقو ، شست پا و انگشتان دیگر را مشخص کنید.

ج- ناخن : با لوله خودکار بیک روی هر ناخن فشار آورید.

عروسک بچه دو قلوها

د – با تیغه چاقو روی هر انگشت خطوط افقی ایجاد کنید (خطوط روی بند انگشت) قسمت مچ و انگشتان را نیمه خشک کنید.

4- انتهای ساق را وارد مچ کرده و با مقداری خمیر این قسمت را محو نمایید.

5- حالت ماهیچه را در صورت دلخواه به پا بدهید.

مونتاژ :

1- دستها را در دو طرف بدن فرو کنید.

2- پاها را در زیر بدنه قرار دهید (حالت نشسته یا ایستاده)

3- با مقداری خمیر محل اتصال هر دو نقطه را محو نمایید.

نکته : بهتر است ابتدا دستها داخل بدن قرا گرفته و خشک شود بعد پاها را جای دهید.

4- قسمت هایی مانند باسن و رانها را چسب چوب زده و با پنبه یا پشم شیشه برجسته و دور آنها نخ بپیچید.

5- برای زیبایی این قسمت ، پارچه سفید را به فرم شلوار دوخته و تن عروسک نمایید.

6- در صورت دلخواه بازوها را به همین نحو قوی نموده و با پارچه پوشش دهید.

عروسک بچه دو قلوهاعروسک بچه دو قلوها

آرایش عروسک :

مو : از موهایی که به عنوان کش های سر یا کلیپس در بازار موجود می باشد استفاده و با چسب قطره ای یا داغ روی سر سوار کنید.

مژه ها : مژه های آرایشی را خریداری و از وسط آن را به دو قسمت و با چسب چوب داخل پلک بالا بچسبانید.

ابروها و لب : با استفاده از آبرنگ و قلم موی ظریف لب ها و ابروها را بکشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.