دوشنبه , 25 آذر 1398

عدد سال تولد

در مبحث عددشناسي فقط با اعداد يك رقمي 1 تا 9،همچنين اعداد دو رقمي 11،22 و گاهي 33،44 و مشابه آن سروكار داريم. اين اعداد را «‌ اعداد رهبر » مي نامند. براي تبديل هرعدد ديگر به اين اعداد، ابتدا ارقام آن عدد را با هم جمع مي كنيم.

براي مثال، اگر متولد سال 1996 باشيد ارقام اين عدد را بايد باهم جمع كنيد.

اگر حاصل جمع آنها يكي از اعداد 1،2،3،…،9،11،22،33،… نشد بايد دوباره ارقام عدد حاصل را با هم جمع كنيد تا بالاخره به يكي از اعداد يك رقمي 1 تا 9 يا دو رقمي 11،22،33،… برسيد.

در مثالي كه ذكر شد همانطور كه ملاحظه مي شود حاصل جمع برابر است با :

25= 6+9+9+1 پس بايد ارقام 2 و 5 را جمع كنيم: 7=5+2 بنابراين عدد سال تولد شما 7 است.

در مثالي ديگر مثلاً اگز در سال 1993 به دنيا آمده باشيد آنگاه داريم:

22 = 3+9+9+1 همانطور كه ملاحظه مي كنيد حاصل آن عدد 22 مي شود و چون اين عدد جزء اعداد رهبر است ديگر نيازي به ادامه عمليات نيست و عدد سال تولد شما همين عدد 22 است.

مثال هاي ديگر : اگر كسي در سال 1995 به دنيا آمده باشد براي به دست آوردن عدد سال تولد خود بايد بدين ترتيب عمل كند:

6 =4+2=24=5+9+9+1=1995 بنابراين عدد سال تولد او 6 است.

اگر متولد سال 1948 باشيد آنگاه : 22=8+4+9+1 پس عدد سال تولد شما 22 است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *