یکشنبه , 6 آذر 1401

طنز: روشهاي انتخاب و تهيه ي عطر

طنز: روشهاي انتخاب و تهيه ي عطر
طنز : راههاي ساده بدون دردسر!: روشهاي انتخاب و تهيه ي عطر
1-دم حرم.چند دقيقه کنار مغازه هاي عطر فروشي بايستي و ببيني مردم سراغ کدوم عطر رو بيشتر ميگيرن.
تو هم همونو بخري.
2-به همه اعلام کني عطر و اودکلن خيلي دوست داري.اونوقت تو مناسبتهاي مختلف صاحب کلي عطر و اودکلن ميشي!(هر چند که بي ترديد بيشتر دوستان ميگردن و ارزون ترين….ولي به هر حال از قديم گفتن مفت باشه کوفت باشه)
3-صداشو در نياري!مثه آب خوردن از عطر و اودکلن ساير اعضاي خانواده استفاده کني.(ترجيحا همزمان با استفاده ي خودشون باشه که بوي راه افتاده ضايعت نکنه)
4-هفته هفته حموم نري تا خودشون با هزار التماس برات عطر بخرن و تازه التماسم بکنن که جون هر کي دوست داري بزن.من بميرم بزن(اين روش تو محيط کار و آموزش بيشتر جواب ميده.چون اگه تو خونه باشي با اردنگي ميندازنت تو حموم)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.