جمعه , 1 آذر 1398

طریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

طریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

طریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

شروع ترم


طریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

یک هفته بعد از شروع ترمطریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

دو هفته بعد از شروع ترمطریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

قبل از میان ترمطریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

در طول امتحان میان ترمطریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

بعد از امتحان میان ترمطریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

قبل از امتحان پایان ترمطریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

اطلاع از برنامه پایان ترمطریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

7 روز قبل از پایان ترمطریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

6 روز قبل از پایان ترمطریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

5 روز قبل از پایان ترمطریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

4 روز قبل از پایان ترم
طریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

2 روز قبل از پایان ترمطریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

1 روز قبل از پایان ترمطریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

شب قبل از امتحانطریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

1 ساعت قبل از امتحان
طریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

در طول امتحانطریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران

هنگام خروج از سالن امتحان
طریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران
بعد از امتحان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *