سه شنبه , 6 اسفند 1398

طريقه صحيح ضرب زدن

/. می دانيم که ضرب زدن در موسيقی ؛ ميزانی برای سنجش صحت اجرا است.
بنابرين در صورت اختلات اين ميزان سنج ؛ اندازه گيری نتها به طور صحيح امکان پذير نخواهد بود .
نکات ضروری برای ضرب زدن صحيح را می توان بدين گونه احصا کرد:
۱. اگر اين ضرب زدن را با دست بر روی يک سطح ( مثل ميز ) انجام ميدهيم بهتر است که ؛ منتها اليه اين حرکت ؛ يعنی حرکت دست به سمت بالاو سپس بازگشت ؛ مچ دست باشد .
و در صورت بهره گيری از پا ؛ حرکت آن به گونه ای باشد که پاشنه از سطح زمين فاصله نگيرد.
۲. ضربات بايد وزين و مستقيم باشد ؛ بنابرين از حرکات خشک ؛ که باعث گم کردن ريتم حين اجرا و نهايتا سردرگمی در ادا مه صحيح آن می شود ؛ پرهيز شود…
۳. ضربها بايد به طور متوالی و مساوی و بی وقفه اجرا گردد( الگوی شما : يک ساعت سالم!)
و يکنواخت ( يعنی ريتم آن نيست که گهی تند وگهی خسته رود – ريتم آن است که آهسته و پيوسته رود!!)
عريضه :ما تا حالا فکر می کرديم سلفژ يعنی ياهاهاها !!! و يه سری الفاظ عجيب غريب که تا حالا نشنيده بوديم ! ريتم مگه همون تالاپ و تولوپ روی قابلمه نيست؟


تا فرصتی ديگر بدرود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *