پی سی پارسی آموزش تخصصی موسیقی شناسايی نتها : نت سی (بخش نخست)
جدیدترین مطالب

شناسايی نتها : نت سی (بخش نخست)

از تاخيرم پوزش می طلبم .آمدهام با يک دنيا سخن!!! و صدالبته تمرين!
اگر به خاطر داشته باشيد مرحله دوم آموزش ما از گرم کردن وآمادگی صدا ومباحث مربوطه آغاز شد .
امروز می خواهم طريقه شناسايي نتهای هم جوار دو را بياموزيم ( نتهای همسايه دو)
اگر به ياد داشته باشيد پرسشی مطرح کردم که موضوع آن شناسايي یک نت بدون خواندن آن نت بود.
اکنون پاسخ اين پرسش را در قالب موضوع امروز يافتنی است!:
 

مرحله نخست تمرين :
۱. گام دورا با صدای بلند می خوانيم ( البته بدون آزار اطرافيان!!!) و سپس با رسيدن به نت سی توقف می کنيم .

اين نت سی پرسروصدا ترين و پرهياهوترين نت دنياست!. خصوصا یک نوع بی تابی ناشناخته در او برای وصال به نت دو در او پنهان است .

اين راز سر به مهر را وکاليستها با تعليم گوش صحيح درک توانند کرد!

۲. گام دو را سريع و زير لب می خوانيم تا به سی برسيم و پس از يافتن اين يار شيرين کام آن را بلند می خوانيم .( چند بار تکرار)

۳. بخش پيشين مهمترين بخش تمرين است ؛ اگر آن را نيک دانستيد . اين بار همين کار را در ذهن خود ابتدا بشنويد ( کمی سخت شد؟؟)

 بايد تا آن پايه تمرين پيشين را تکرار کنيد تا به طور اتوماتيک اين آواها در ذهنتان تداعی شودو سپس تنها نت سی را بخوانيد و برای اطمينان از صحت آن يک بار آنچه را خوانده ايد با نت سی دياپازون يا يک ساز کوک!! انطباق دهيد .

مراحل بعدی تمرين را در مقالی دگر با هم مرور خواهيم کرد .

منبع : pcparsi.com
دسته : آموزش تخصصی موسیقی امتیاز : 1.3 بازدید : 2399 منتشر شده در : جمعه ۱۳۸۷/۱۲/۱۶ توسط : مجتبی م
در مورد آموزش تخصصی موسیقی بیشتر بخوانید
X