پنج شنبه , 25 مهر 1398

شناسايي نت سی ( بخش پايانی)

مبحث پيشيندر باب نت سی را ادامه می دهیم:
ابتدا با هم چند مثال را مرور کنيم :

۴/۴: دو ( گرد) | دو ( سياه ) ر ( سياه ) می ( سياه ) فا ( سياه) | سل ( سياه ) لا ( سياه) سی( سياه) دو ( سياه) | سی ( سفيد) دو ( سفيد) | دو ( سياه) سی ( سياه) لا ( سياه) سل( سياه) | فا ( سياه) می ( سياه ) ر( سياه ) دو ( سياه) | دو* ( سفيد) سی( سفيد) | دو( سفيد) دو* ( سفيد)|سی( سفيد ) دو* (‌سفيد)|

با اجرای اين تمرين و تمريناتی که اتصال نت سی به نت دو در آن به چشم می خورد ؛ قاعدتا شخصيت ناپايدار نت سی را در خواهيد يافت.آری همان وصال به يار شيرين کام ((( دو)))!!
سوالی که می کنم لطفا موزيسين ها پاسخ دهند : اگر مدتی بر روی نت سی توقف کنيم( چه احساسی پيدا می کنيد؟ خشم؟ انتظار يا لطافت؟؟؟؟؟؟)
در حقيقت يکی از نيکوترين روشهای تمايز اين نت از سايرين همين ويژگی او و عشق وافرش برای رسيدن به نت دو است !!

۱ تمرين پايه ای :

««« گام دو ماژور»»
در محدوده اين گام چند ملودی بداهه از طيف «middle C _ C OCTAVE» بخوانيد. روی هرنتی به غير از نت دو توقف کنيد سپس کوشش کنيد نت دو را بخوانيد.
دوم: با يافتن نت دو روی آن توقف کنيد حال بکوشيد نت ( سی ) را بخوانيد.
سوم : حال يک نت ديز دار مثلاً «فاديز» را بنوازيد و بکوشيد نت سی را بخوانيد.

نکته تئوريک : « نت سی نت درجه هفتم گام دو ماژور است!»
پرسش وکاليست : نام لاتين درجه هفتم گام که « محسوس» ترجمه می شود چيست؟؟

پاينده باشيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *