پی سی پارسی آموزش تخصصی موسیقی شناسايي نت سی ( بخش پايانی)

شناسايي نت سی ( بخش پايانی)

مبحث پيشين در باب نت سی را ادامه می دهیم :
ابتدا با هم چند مثال را مرور کنيم :
 

   ۴/۴:  دو ( گرد) | دو ( سياه ) ر ( سياه ) می ( سياه ) فا ( سياه) | سل ( سياه ) لا ( سياه) سی( سياه) دو ( سياه) | سی ( سفيد) دو ( سفيد) | دو ( سياه) سی ( سياه) لا ( سياه) سل( سياه) | فا ( سياه) می ( سياه ) ر( سياه ) دو ( سياه) | دو* ( سفيد) سی( سفيد) | دو( سفيد) دو* ( سفيد)|سی( سفيد ) دو* (‌سفيد)|

با اجرای اين تمرين و تمريناتی که اتصال نت سی به نت دو در آن به چشم می خورد ؛ قاعدتا شخصيت ناپايدار نت سی را در خواهيد يافت.آری همان وصال به يار شيرين کام ((( دو)))!!
سوالی که می کنم لطفا موزيسين ها پاسخ دهند : اگر مدتی بر روی نت سی توقف کنيم ( چه احساسی پيدا می کنيد ؟ خشم ؟ انتظار يا لطافت؟؟؟؟؟؟)
در حقيقت يکی از نيکوترين روشهای تمايز اين نت از سايرين همين ويژگی او و عشق وافرش برای رسيدن به نت دو است !!
 

۱ تمرين پايه ای :
 

««« گام دو ماژور»»
در محدوده اين گام چند ملودی بداهه از طيف «middle C _ C OCTAVE» بخوانيد.  روی هرنتی به غير از نت دو توقف کنيد سپس کوشش کنيد نت دو را بخوانيد.
دوم: با يافتن نت دو روی آن توقف کنيد حال بکوشيد نت ( سی ) را بخوانيد.
سوم : حال يک نت ديز دار مثلاً « فاديز» را بنوازيد و بکوشيد نت سی را بخوانيد.

نکته تئوريک :  « نت سی نت درجه هفتم گام دو ماژور است! »
پرسش وکاليست : نام لاتين درجه هفتم گام که « محسوس» ترجمه می شود چيست؟؟
 

پاينده باشيد

منبع : pcparsi.com
دسته : آموزش تخصصی موسیقی بازدید : 2519 منتشر شده در : جمعه ۱۳۸۷/۱۲/۱۶ توسط : بهرام
در موردآموزش تخصصی موسیقی بیشتر بخوانید
X
کانال تلگرام جوکشاد