شنبه , 8 بهمن 1401

سی و سه پل اصفهان بر صفحه ی اول موتور جستجوی مایکروسافت نقش بست !

دیروز در حال وبگردی بودم که با مراجعه به موتور جستجوی مایکروسافت بینگ، متوجه تصویر زیبای سی و سه پل اصفهان شدم !!!

سی و سه  پل اصفهان بر صفحه ی اول موتور جستجوی مایکروسافت نقش بست !

جالب است که چهار توضیح در این تصویر وجود داشت. یکی از آنها دربارۀ نوروز و بقیه مربوط به سی و سه پل بود که در زیر تصویر هر کدام قرار داده شده است:

۱ – سی و سه  پل اصفهان بر صفحه ی اول موتور جستجوی مایکروسافت نقش بست !

۲ – سی و سه  پل اصفهان بر صفحه ی اول موتور جستجوی مایکروسافت نقش بست !

۳ – سی و سه  پل اصفهان بر صفحه ی اول موتور جستجوی مایکروسافت نقش بست !

۴ – سی و سه  پل اصفهان بر صفحه ی اول موتور جستجوی مایکروسافت نقش بست !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.