شنبه , 19 آذر 1401

سواحل دریای مازندران در حال نابود شدن است(+عکس)

بولتن:مقصر آلودگی سواحل دریای خزر به عنوان قطب گردشگری در ایران به سه جا بر می گردد .
یک: مسافرینی که بدون توجه به محیط زیستی که آلوده می کنند برای تفریحی چند ساعته بدون توجه به اثراتی که ریختن زباله هایشان بر طبیعت می گذارد زباله های خود را در همان محلی که به تفریح و استراحت مشغولند با نهایت بی توجهی می ریزند .
دوم : مسئولین محلی که به وظایف خویش در خصوص نظافت مراکز گردشگری عمل نمی کنند و با بی توجهی باعث زشت شدن سواحل و مراکز گردشگری در سواحل خزر گردیده اند که نمونه های آن در اصلی ترین مراکز گردشگری بوضوع دیده می شود.
سوم: جزر و مد و دریای طوفانی که زباله های زیادی را به ساحل می آورد که بعضا با جزر و مد مجدد این زباله ها به دریا بر می گردد که البته بازهم عدم توجه مسئولین محلی در جمع آوری زباله ها بی تاثیر در ادامه این روند نیست.
مورد اول را با فرهنگ سازی و نصب تابلوهایی در این زمینه می شود تا حدودی کنترل کرد و مورد سوم را تنها با بسیج نیروهای خدماتی در این مکانها می توان کنترل کرد اما متاسفانه این اراده در مسئولین استانهای همجوار در سواحل خزر دیده نمی شود و انگار فقط به تنها چیزی که فکر نمی کنند نظافت و رفع آلودگی از سواحل خزر است که این مطلب می بایست باعث برخورد مسئولین کشوری یعنی ورارت محترم کشور با استانداران به عنوان متولیان مدیریت در استانها گردد.
منبع:تابناک

سواحل دریای مازندران در حال نابود شدن است(+عکس)


سواحل دریای مازندران در حال نابود شدن است(+عکس)


سواحل دریای مازندران در حال نابود شدن است(+عکس)


سواحل دریای مازندران در حال نابود شدن است(+عکس)


سواحل دریای مازندران در حال نابود شدن است(+عکس)


سواحل دریای مازندران در حال نابود شدن است(+عکس)


سواحل دریای مازندران در حال نابود شدن است(+عکس)


سواحل دریای مازندران در حال نابود شدن است(+عکس)


سواحل دریای مازندران در حال نابود شدن است(+عکس)


سواحل دریای مازندران در حال نابود شدن است(+عکس)


سواحل دریای مازندران در حال نابود شدن است(+عکس)


سواحل دریای مازندران در حال نابود شدن است(+عکس)


سواحل دریای مازندران در حال نابود شدن است(+عکس)


سواحل دریای مازندران در حال نابود شدن است(+عکس)


سواحل دریای مازندران در حال نابود شدن است(+عکس)


سواحل دریای مازندران در حال نابود شدن است(+عکس)


سواحل دریای مازندران در حال نابود شدن است(+عکس)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.