پنج شنبه , 7 مهر 1401
نوا

سرشناس ترين ورشكستگان سال ۲۰۰۸

سرشناس ترين ورشكستگان سال ۲۰۰۸

سرشناس ترين ورشكستگان سال ۲۰۰۸

ابرار: بحران مالى سال ۲۰۰۸ به عنوان يكى ديگر از سال هاى تاريخى به ثبت خواهد رسيد. اكثراقتصاد دانان در سال گذشته، سال ۲۰۰۸ را سال رشد اقتصادى جهان مى خواندند اما اين سال با بحران شديد در وضعيت مسكن شروع شد و به تدريج به بخش هاى مالى- اقتصادى نظير بانك ها وشركت هاى بيمه سرايت كرد و به اين ترتيب كم كم كشور آمريكا و درنتيجه كشورهاى ديگر را كم وبيش هدف قرار داد. به گفته تحليل گران تبعات بحران سال ۲۰۰۸ بسيار شديد تراز ركود اقتصادى سال ۱۹۲۹ بود.
ريشه يابى بحران ۲۰۰۸
در سال هاى اخير وضعيت اقتصادى به نسبت خوب پيش مى رفت.نرخ بهره به شدت كاهش پيدا كرده بودوهمين مسأله موجب افزايش سرمايه گذارى ومصرف ونيز كاهش ميزان بيكارى شده بود. شرايط مطلوب اقتصادى افراد را به فكر خريدارى مسكن انداخت. به اين ترتيب بانك هاى مسكن نيز براى رونق بخشيدن به بازار مسكن از اعطاى وام خود دارى نكردند. اما كم كم رشد اقتصادى و افزايش تورم، بانك ها را بر آن داشت كه سود تسهيلات بانكى را افزايش دهند. درنتيجه محاسبات خريداران براى پرداخت وام هايشان بهم ريخت. از طرفى عده اى به دليل شرايط بيكار شده بودند. اين مسائل شروع يك بحران مالى را دامن زد. به تدريج اين شرايط موجب ورشكستگى شركت ها ومؤسسات بسيارى شد. ورشكستگى بانك هاى مسكن دولتى نظير « فردى مك» و «فنى مى»، بانك سرمايه گذارى «لمن برادرز » با سرمايه اى بيش از۶۰۰ ميليارد دلار و در ادامه بانك هاى سرمايه گذارى «مريل لينچ»،« گلدمن» و نيز بزرگترين شركت بيمه بين المللى آمريكا به نام ALG، از عواقب اين بحران تلقى مى شوند. درسال ۲۰۰۸ بيش از ۵۰ بانك به جمع سازمان هاى بحران زده آمريكا اضافه شدند وبه اين ترتيب در حال حاضر، ۱۷۱ بانك در اين ليست قرار دارند كه سرمايه آنها ۶/۱ميليارد دلار برآورد شده است. اين رقم ورشكستگى در۱۳ سال اخير بى سابقه محسوب مى شود.
تاريخچه ورشكستگى:
واژه ورشكستگى از واژه لاتين bancus به معنى (ميز يا نيمكت) و ruptus به معنى شكسته استخراج شده است. بانك به جايگاهى گفته مى شد كه افراد آنجا نشسته و به نوشتن شرح معاملات خود وشمردن پول هايشان مى پرداختند. اگر يكى از آنها به مشكلى برمى خورد كه از ادامه كار منع مى شد يا توان ادامه تجارت را نداشت. ميز يا نيمكتى راكه روى آن نشسته بود مى شكست تا به بقيه اعلام كند شخصى كه اين جايگاه متعلق به او بوده ديگر توان ادامه تجارت را ندارد. از آنجايى كه اين عمل در ايتاليا بسيار متداول بود بسيارى اين واژه را ايتاليايى تصور مى كنند و عده اى نيز آن را برخاسته از زبان فرانسه مى دانند. فيليپ دوم از اسپانيا به ۴ نمونه از ورشكستگى در اسپانيا در سال هاى ،۱۵۵۷ ،۱۵۶۰ ۱۵۷۵ و ۱۵۹۶ اشاره مى كند كه بدين ترتيب اسپانيا اولين جايى است كه ورشكستگى در آن به ثبت رسيده است. در شرق نيز كم كم نمودى از ورشكستگى ديده شده با اين تفاوت كه براى فرد ورشكسته مجازاتى برابر با اعدام در نظر مى گرفتند. البته اين حد مجازات مخصوص كسى بود كه بيش از ۳ بار ورشكست شده باشد. در پى بحران مالى اخير جهان، بعضى از خسارات مالى به عنوان بزرگترين و وخيم ترين ها در سال ۲۰۰۸ شناخته و ثبت شدند، كه در اين پرونده به بررسى آنها خواهيم پرداخت:
– ورشكستگى مؤسسه مالى :Lehman Brothers

اين مؤسسه مالى در سال ۱۸۵۰ توسط برادران Lehman به نام هاى Henry، Emanuel و Mayer در آلاباماى آمريكا تأسيس شد. اين مؤسسه كليه خدمات مالى، بانكدارى، سرمايه گذارى و مديريت سرمايه را تحت پوشش قرار مى دهد. طبق آمار درآمد خالص آن ۷/۶ ميليارد دلار گزارش شده است كه حدوداً ۰۱۳/۶ ميليارد آن به منظور ارائه خدمات در جريان است. تعداد كل كارمندان اين مؤسسه ۲۶۲۰۰ نفر گزارش شده است. از ۱۳سپتامبر ۲۰۰۸ آواز ورشكستگى اين مؤسسه بلند شد و عليرغم تلاش بانك فدرال تغييرى صورت نگرفت و در نهايت در ۱۵ سپتامبر كارمندان آن با جابه جايى كليه متعلقات اين مؤسسه رسماً ورشكستگى آن را به همگان اعلام كردند. ورشكستگى اين مؤسسه پس از ورشكستگى مؤسسه Drexel Burnham Lambert در ۱۸ سال قبل، بزرگترين محسوب مى شود.اين بانك سرمايه گذارى « لمن برادرز» با ۲۵۰۰۰كارمند در ماه هاى اخير مجبور شد به جاى دريافت اقساط وام هاى پرداختى، املاك را تملك كند و در نتيجه متحمل صدها ميليارد دلار خسارت شد. اين مؤسسه به منظور جبران شكست خود از مؤسسات ديگر مبالغ زيادى قرض گرفت اما درنهايت نتوانست دوام بياورد. پس ازعلنى شدن زيان اين بانك سهامداران بانك هاى ديگر نيز براى جلوگيرى از خسران دست به فروش سهام خود زدند. از طرفى از آنجا كه اكثر سپرده گذاران « لمن برادرز»، مؤسسات معتبر مالى ديگر بودند، با ورشكستگى اين بانك ديگر بانك هاى مرتبط نيز با كسرى بودجه شديدى رو به رو شدند. به اين ترتيب مشكلات به صورت زنجيره اى از يك بانك به بانك هاى ديگر و در نتيجه به بازار آمريكا واروپا منتقل شد.ورشكستگى اين مؤسسه تكان شديدى به بازارهاى مالى و ديگر كشورهاى صنعتى كه اين شركت در آن ها فعاليت گسترده اى داشت وارد ساخت. طبق برآورد ها ورشكستى اين شركت حدود۱۰۰ ميليارد دلار به مؤسسات بيمه كننده اوراق بهادار اين شركت ضرر خواهد زد. به علاوه اينكه اين مسأله به شدت تبادلات بين بانكى را كاهش داده است كه باز هم مى تواند عامل مؤثرى در ادامه بحران مالى محسوب شود.
ورشكستگى شركت بيمه :AIG
بزرگترين شركت بيمه آمريكايى درسال ۱۹۱۹ درشانگهاى چين با نام AIG تأسيس شد كه وابسته به ساختمان مركزى آمريكا در شهر نيوريورك بود. اين شركت هيجدهمين شركت مردمى شناخته شد كه در نقاط زيادى از جهان از جمله پاريس و هنگ كنگ دفتر نمايندگى دارد. در ۱۶ سپتامبر ،۲۰۰۸ AIG پس از روبه رويى با بحران نقدينگى تا حد زيادى نزول پيدا كرد و تلاش براى بازگرداندن آن به حالت اول بى نتيجه ماند. بالاخره در ۲۲ سپتامبر به طور رسمى اين مؤسسه از ميانگين صنعتى سهام Dow jones حذف شده و در ۲۴ اكتبر بدهى آن به ۸/۱۲۲ ميليارد دلار رسيد.
تخريب چهره GM and Chrysler
با شروع بحران مالى آمريكا، وام گرفتن نيز دچار مشكل شد. بنابر اين اين شركت مجبور شد با دادن بيش از ۳۰ درصد تخفيف در ماه هاى نوامبر و سپتامبر، همه را به خريد تشويق كند. اين روند به همراه بدهى ۳۴ ميليارد دلارى منجر به تخريب چهره هميشه جذاب مؤسسه توليد خودروى GM and Chrysler شد. اين شركت اعلام كردكه به دليل بحران اقتصادى حاكم و كاهش تقاضاى خريد خودرو در بازارهاى داخلى و خارجى درصدد است تعداد ۲۵۰ هزار خودرو ازتوليدات خود را در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۹ كاهش دهد. اين درحالى است كه چندى پيش توليد حدود۶۰ هزار دستگاه از خودروهاى خود را كاهش داده بود. ميزان فروش توليدات اين شركت به پايين ترين رقم در۲۶ سال گذشته رسيده است.
Citigroup
اين شركت خدمات مالى آمريكايى وابسته به نيويورك در سال ۱۸۱۲ تأسيس شد و با ۳۰۰۰۰۰ كارمند درآمد خالصى برابر با ۶۱۷/۳ ميليارد دلار دارد. تعداد حساب هاى موجود درآن به بيش از ۲۰۰ ميليون در بيش از ۱۰۰ كشور مى رسد و از سال ۱۹۹۷ مطابق با ميانگين سهام Dow jones پيش رفته است. اين مؤسسه در پى بحران مالى جهانى سال ،۲۰۰۸ بسيار خسارت ديد اما در نهايت در نوامبر ۲۰۰۸ با طرح نجات مالى آمريكا از ورشكستگى نجات يافت. بزرگترين سهام داران اين شركت سنگاپور و خاورميانه محسوب مى شوند.
:Fannie Mae and Freddie Mac
اين تشكل اقتصادى شبه دولتى در سال ۱۹۷۰ در آمريكا بنا شد و از آن پس به ارائه خدمات مالى پرداخت. تعداد كارمندان آن ۵۲۸۱ نفر بوده و درآمد خالصش حدود ۳ ميليارد دلار نزول داشته است. طبق مصوبه اخير اين سازمان ارائه دهنده وام درسال ۲۰۰۹ نيز همچنان در محدوديت هاى سال قبل باقى خواهند ماندو ميزان وام آن از ۴۱۷۰۰۰ دلار براى اكثر نقاط آمريكا بيشتر نمى تواند باشد. البته براى بعضى ازشهرها و كشورها درآمريكا اين ميزان ممكن است متفاوت باشد.
:Wall Street
مركز مبادلات سهام و بورس نيويورك است كه در پى بروز بحران مالى به شدت دچار نزول شد. اين بخش درسال ۱۹۷۰ توسط Henry B.R.Brown كار خود را شروع كرد و از آن پس نبض تجارت نيويورك و در نتيجه آمريكا شناخته شد و از آنجا كه مركز بحران آمريكا بود، اين بخش ازبزرگترين صدمه ديدگان محسوب مى شود.
:Moodyصs
اين مؤسسه سرمايه گذارى ابتدا در سال ۱۹۰۳ پايه ريزى شد اما در سال ۱۹۰۷ به دليل اختلالات بورس و كمبود سرمايه اين شركت دوام نياورد وبه مدت ۲ سال صحنه راترك كرد اما دوباره در سال ۱۹۰۹ با ايده هاى جديددر صحنه حاضر شد. بنابر اين مى توان گفت كهMoodyصs عملاً در سال ۱۹۰۹ توسط John Moody در نيويورك تأسيس شد. كار اين مؤسسه اجراى تحقيقات مالى و تحليل روند تجارى است و طبق نمودار استاندارد جهانى جلو مى رود.
Moodyصs كه ۴۰ درصد از سهام جهانى را به خود اختصاص مى دهد در روند بحران مالى آمريكا دچار نزول شديد شد. Moodyصs، با جمع آورى اطلاعات وفراهم آوردن تجهيزات موردنياز در تحليل، خطرات مالى را بررسى كرده ونظرات و پيشنهادات خودرا در خصوص آن به اطلاع ديگران مى رساند. اين مؤسسه بيش از ۹۳۰۰ حساب رادر۲۴۰۰ مؤسسه در سراسر جهان تحت كنترل دارد وهمه افراد مى توانند از طريق سايت
www.Moodyصs.com به خدمات اين مؤسسه در زمان نياز دسترسى داشته باشند. Moodyصs در بيشتر مراكز مالى جهانى دفتر نمايندگى دارد و تعداد كارمندان آن به ۳۰۰ نفر مى رسد.كه از اين تعداد ۱۰۰۰ نفر تحليل گران سازمان مى باشند.
– گروه سرمايه گذارى :Citadel
اين مؤسسه مالى در سال ۱۹۹۰ توسط تاجرى به نام Kenneth C.Griffin در شيكاگو تأسيس شد. تعداد كارمندان اين مؤسسه بالغ بر ۱۲۰۰ و كار اصلى آن سرمايه گذارى مى باشد. Citadel در شهرهاى بسيارى ازجمله شيكاگو، نيويورك، سان فرانسيسكو، لندن و هنگ كنگ نمايندگى دارد. در سال۱۹۹۸ رشد سرمايه اين مؤسسه به بيش از ۱ ميليارد دلار رسيد. Citadel از جهت بهره مندى از روش هاى مديريتى مختلف و چند منظوره، دومين بخش سرمايه گذارى بزرگ جهان مى باشد در سال ،۲۰۰۶ Citadel به عنوان اولين مؤسسه اى شناخته شد كه اوراق قرضه را بيمه مى كرد وطبق گزارش خود اين شركت، سودآن از اوراق قرضه شركت هاى لمن برادرز گلدمن ۲ ميليارد دلار برآورد شده است.
-خسارت مالى شديد ايسلند:
اين كشور با ورشكستگى ۳ بانك اصلى، نقدينگى برابر با ۰ و بيكارى ۳۰۰۰۰۰ نفر از جمله كشورهايى است كه متحمل بيشترين ضرر شده است. صندوق بين المللى پول مبلغى برابر با ۱/۲ ميليارد دلار را به عنوان كمك براى نجات از بحران براى اين كشور در نظر گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.