پنج شنبه , 7 مهر 1401
نوا

ساخت بزرگترين كفش ورزشی دنيا در ايران به اندازه یک اتومبیل!! (+عکس)

ساخت بزرگترين كفش ورزشی دنيا در ايران به اندازه یک اتومبیل!! (+عکس)

بدون شرح!
ابراهيم خليل پور، سازنده بزرگ ترين کفش ورزشی دنيا
بزرگ ترين کفش ورزشی دنيا به طول 4.33متر و ارتفاع 1.45 متر و عرض1.37 به وزن 158 کيلوگرم که در مدت شانزده ماه ساخته شد
ساخت بزرگترين كفش ورزشی دنيا در ايران به اندازه یک اتومبیل!! (+عکس)
ساخت بزرگترين كفش ورزشی دنيا در ايران به اندازه یک اتومبیل!! (+عکس)
ساخت بزرگترين كفش ورزشی دنيا در ايران به اندازه یک اتومبیل!! (+عکس)

ساخت بزرگترين كفش ورزشی دنيا در ايران به اندازه یک اتومبیل!! (+عکس)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.