پنج شنبه , 13 بهمن 1401

زني مهريه خود را بخشيد تا شوهرش زن بگيرد

در دادگاه خانواده
زني مهريه خود را بخشيد تا شوهرش زن بگيرد
جام جم آنلاين: زني در حضور قاضي دادگاه مدعي شد كه مهريه هزار سكه‌اي و نفقه‌اش را به شوهرش مي‌بخشد تا او زن گرفته و بتواند داراي فرزند شود.
به گزارش فارس ، زني با مراجعه به دادگاه خانواده شهيد محلاتي دادخواستي را به قاضي يكي از شعب ارائه كرد.
اين زن 27 ساله در حضور قاضي شعبه 235 اين مجتمع مدعي شد كه او بچه‌دار نمي‌شود و مهريه‌اش را به اجرا گذاشته است.مهريه‌ام را مي‌‌بخشم تا شوهرم يك زن ديگر گرفته و بتواند داراي بچه شود؛ من كاملاً با اين موضوع موافق هستم.من نفقه و مهريه هزار سكه‌اي‌ خود را مي‌بخشم تا شوهرم آرزو به دل نماند و داراي فرزند شده و پدر شود.من هيچ درخواستي جزء ازدواج مجدد او ندارم و شوهرم بايد اين موضوع را به خاطر من قبول كند و زن بگيرد.
مرد 29 ساله در دادگاه حضور داشت و تصريح كرد: من چنين پولي ندارم كه در قبال پرداخت مهريه زنم بدهم ، من حاضر هستم همسرم هر چيزي بخواهد انجام دهم ولي او مهريه هزار سكه‌اي‌اش را ببخشد.همسرم بايد درك كند كه من به خاطر او حدود 4 سال و نيم است كه بدون فرزند در كنارش زندگي كردم.
زن تصريح كرد: من همه چيز را به شوهرم مي‌بخشم تا او ازدواج مجدد كرده و داراي فرزند شود او بايد تعهد دهد.
مرد اين موضوع را قبول كرد.
قاضي رسيدگي كننده به اين پرونده، مهريه هزار سكه‌اي را با درخواست زن، به مرد بخشيد و همچنين پرونده را به كارشناس ارجاع داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.