ريتم - تمرين اول

پيش از هر اقدامی ؛ حس درونی و دريافت ادراکی ريتم ؛ اساسی ترين نکته است.
نوايی آشنا و همنوايی با آن ( دست بزنيد عزيزان ! ولی لطفا موزون تر از هميشه !!!)
وقتی اطمينان به هماهنگی کامل آن با موسيقی انتخابی خو د يافتيم ؛ اين روش را با پای مبارک! امتحان می کنيم  و هر روش موزون ديگر که ما را به اين حس ريتميک برساند.( طرب افزا!!)
به آين حرکات ( ناشايست!!!) از منظر برخی عناصر!!!؛ در موسيقی ( ضرب زدن ) اطلاق می شود.
توصيه نتيک :روشهای متفاوتی را در ضرب زدن امتحان کنيد ؛ مثلا با هر ضربه موسيقی ؛ پياپی بزنيد يا فاصله ضرباتتان را طولانی تر کنيد !
چه فرقی دارد؟ ( اين سوالی که شما بايد پاسخ دهيد ؛ البته پس از امتحان روشهای مذکور) .
ابتکار در ضرب زدن مجاز است!
بدرود تا مقالی دگر
عريضه : به توصيه استاد هزار ؛ به زودی من( الايران زورويسم !!!) و موسيقی فيه سخن می پراکنيم نظراتتان را به گوش جان پذيرایيم
 

منبع : pcparsi.com
دسته : آموزش تخصصی موسیقی بازدید : 2042 منتشر شده در : جمعه ۱۳۸۷/۱۲/۱۶ توسط : محمدی
در موردآموزش تخصصی موسیقی بیشتر بخوانید
X
کانال تلگرام جوکشاد