دوشنبه , 18 آذر 1398

ريتم خوانی (3)

درود بر شما .
درادامه مبحث ریتم خوانی به این نکته مهم اشاره می شود :
هرگاه کشش به طول خاصی نياز داشته باشد از يک عامل واصل استفاده می کنيم:

× الف- با وصل کردن چند نت بوسيله خطی قوس دار بنام « خط اتحاد» آنرا مشخص نموده و از اين علامت نمادين( ـــــــــ) به عنوان خط اتحاد استفاده می کنيم

« گرد |ــــــــ| گرد /ـــــ|ـــــــ/گرد|ـــــــ/سفيد /سفيد | سفيد /ـــــــ/سياه |
سياه ــــ سياه ـــــ سياه »

× ب- با اضافه کردن يک نقطه در جلوی نت آنرا بدست می آوريم ( ارزش زمانی نقطه به اندازه
« نصف :1/2» ارزش نتی است که در جلوی آن قرار می گيرد.)


( گرد نقطه دار = گرد + سفيد =۶ ضرب)
يا
( سفيد نقطه دار = سفيد + سياه =۳ ضرب )


تمرينات :

– نمونه های زير را با ضرب زدن بخوانيد:
3/4 : سفيد/ چنگ/ چنگ | سفيد نقطه دار | سفيد /« سکوت چنگ » /چنگ |
سياه /« سکوت سياه » /سياه ـــــ| ــــــ سياه /سياه/ سياه ــــ| ـــــ‌ سياه/ سياه /سياه | سفيد نقطه دار | سفيد/ سفيد ـــــ | ـــــ‌//سياه نقطه دار چنگ سياه | «سکوت چنگ»/ چنگ سفيد»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *