ريتم خوانی (3)

درود بر شما .
   درادامه مبحث ریتم خوانی به این نکته مهم اشاره می شود :
  هرگاه کشش به طول خاصی نياز داشته باشد از يک عامل واصل استفاده می کنيم:
 
  × الف- با وصل کردن چند نت بوسيله خطی قوس دار بنام « خط اتحاد» آنرا مشخص نموده و از  اين  علامت نمادين( ـــــــــ) به عنوان خط اتحاد استفاده می کنيم

    « گرد |ــــــــ| گرد /ـــــ|ـــــــ/گرد|ـــــــ/سفيد /سفيد | سفيد /ـــــــ/سياه |  
      سياه ــــ سياه ـــــ سياه »

   × ب- با اضافه کردن يک نقطه در جلوی نت آنرا بدست می آوريم ( ارزش زمانی نقطه به اندازه
      « نصف :1/2» ارزش نتی است که در جلوی آن قرار می گيرد.)


   ( گرد نقطه دار = گرد + سفيد =۶ ضرب)
                       يا
   ( سفيد نقطه دار = سفيد + سياه =۳ ضرب )    


  تمرينات :

    - نمونه های زير را با ضرب زدن بخوانيد:
3/4  : سفيد/ چنگ/ چنگ | سفيد نقطه دار | سفيد /« سکوت چنگ » /چنگ |
 سياه /« سکوت سياه » /سياه ـــــ| ــــــ سياه /سياه/ سياه ــــ| ـــــ‌ سياه/ سياه /سياه | سفيد نقطه دار | سفيد/  سفيد ـــــ | ـــــ‌//سياه نقطه دار چنگ سياه | «سکوت چنگ»/ چنگ  سفيد»
 

منبع : pcparsi.com
دسته : آموزش تخصصی موسیقی بازدید : 2072 منتشر شده در : جمعه ۱۳۸۷/۱۲/۱۶ توسط : حمید رضا
در موردآموزش تخصصی موسیقی بیشتر بخوانید
X
کانال تلگرام جوکشاد