ريتم خوانی (2)

با درود .
پيرو تمرينات ريتميک پيشين ؛ توجه شما را به اين نکته جلب می کنم که:
 هنگامی که يک سری ضربهای مساوی و يکنواخت می زنيم . به طور طبيعی ميل ما به اين است که آن را در گروههای چند تايی دسته بندی کنيم ؛ ( چون برای ما مفهوم ترند) و ابتکاری از طريق « تاکيد » بر روی برخی ضربها (accent) برای تنوع بخشيدن و اجرای صحيح نتها قابل اجراست.

سوال1: اکسان از لحاظ تئوريک به چه معناست ؛ و در ميزانهای ۲ و۳ و۴ ضربی چگونه اجرا می شود؟
 سوال 2: بنيان ريتم چيست؟ (‌پاسخگويان نيک جوايزی دريافت خواهند نمود)
exrcise: نمونه های زير را با سرعت متوسط بخوانيد .
2/4 : سفيد |« سکوت سياه » سياه | سفيد | « سکوت سياه » سياه
سياه سياه | « سکوت سياه »‌ سياه | سفيد |سفيد
4/4 : گرد | «‌سکوت سياه » سفيد سياه | سفيد سفيد |
پاينده باشيد و تا درودی دگر بدرود.

 

منبع : pcparsi.com
دسته : آموزش تخصصی موسیقی بازدید : 1949 منتشر شده در : جمعه ۱۳۸۷/۱۲/۱۶ توسط : Ali
در موردآموزش تخصصی موسیقی بیشتر بخوانید
X
کانال تلگرام جوکشاد