پی سی پارسی آموزش تخصصی موسیقی ريتم خوانی ( بخش نخست: مقدمه)

ريتم خوانی ( بخش نخست: مقدمه)

از نظر زمانی کو چکترين نتی که با آن سر و کار خواهيم داشت ؛ نت سياه با ارزش 1 ضرب است ؛ و همانگونه که می دانيم با همين ترتيب نزول؛ چنگ 1/2ضرب و ... .
حال به هنگام اجرا آن توسط روشهايی که در نگاره های پيشين از ان سخن گفتيم ؛ آن را در ضربات دست يا پا شناسايی خواهيم کرد.
با هم شروع می کنيم :
دست را از بالا به پايين حرکت می دهيم ؛ ( هر فرود ما معادل نيم ضرب : 1 چنگ) خواهد بود
بازگشت دست به سمت بالا * و حرکت قبلی ما مجموعا معادل 1 ضرب يا يک سياه است .
به عبارتی هر حرکت رفت و برگشت ( حرکت دست به سمت بالا و بازگشت آن برابر ضرب واحد يا پايه ما خواهد بود و عملا دو بار حرکت معادل : يک سفيد ) و ۴ بار حرکت معادل يک نت گرد .
حرکت دست به سمت پايين (نيم ضرب اول ) را خيز و حرکت دست برای نيم ضرب بعدی به سمت بالا را خيز می ناميم. (|)
برای ريتم خوانی از چند روش متداول می توان بهره جست :
۱. هر نيم ضرب را با يک شماره و نيم ضرب بعدی را با لفظ « و » :( مثل « نه »بخوانيد ) متمايز کرد. مثلا برای اجرای ۶ نت چنگ بگوييم:

1 و 2 و 3 و...

تمرين : دو نت چنگ و پنج نت سياه را چگونه می خوانيم؟


۲. دومين روش برای خواندن که بسيار شبيه روش گذشته است با ايت تفاوت که ما از شماره و لفظ استفاده نمی کنيم بلکه برای کششها از الفاظ (دا ) يا ( لا) يا هر لفظی که آخر ان صامت نباشد استفاده کرده و برای سکوتها از لفظ ( اوم ) يا هر لفظی که معادل آن مقدار از زمان باشد که آن نت اشغال می کند!
مثلا در مثال بالا بگوييم:

      لالا /لالا / لا
و اگر جای ضرب اول سکوت بود :

     اوم لا / اوم لا /اوم!


اين روشها کاملا ابداعی بوده و به ابتکار وکاليست عزيز ! بستگی دارد .
اهميت اصلی در حقيقت رعايت صحيح کششها و سکوتها است .( ريتم می گويد : هر کسی از ظن خود شد يار من!)

عريضه : ما با کمبود شديد خط حامل مواجهيم ؛ از نيکوکاران نتيک ! دعوت می شود از هرگونه کمک خطی و غير خطی دريغ نورزند!!!
 

منبع : pcparsi.com
دسته : آموزش تخصصی موسیقی بازدید : 2167 منتشر شده در : جمعه ۱۳۸۷/۱۲/۱۶ توسط : شاهین حسامی
در موردآموزش تخصصی موسیقی بیشتر بخوانید
X
کانال تلگرام جوکشاد