شنبه , 8 بهمن 1401

خواص آدامس برای بدن

خواص آدامس برای بدن

آدامس فوایدی برای بدن دارد که در این بخش شرح میدهیم.

آدامس و آرامش

تحقیقات نشان می دهد آدامس جویدن سرعت جریان خون را به مغز افزایش می دهد. طبق این مطالعات سرعت جریان خون مغزی با آدامس جویدن حداقل 25 تا 40 درصد بیشتر می شود. نتایج الکتروانسفالوگرافی هم بیانگر آن است که آدامس جویدن روی عملکرد مغزی با افزایش پاسخ تاثیر می گذارد که همین موضوع باعث آرامش فرد می شود.

آدامس و گوارش

پژوهشگران دریافتند آدامس جویدن به بهبود هرچه سریع تر بیمارانی که عمل جراحی روده انجام داده اند نیز کمک فراوانی می کند. آزمایشی روی 158 بیمار انجام شده که این گفته محققان را تا اندازه ای ثابت می کند. طبق اظهارات گروه پزشکی، جویدن آدامس با تحریکات اعصاب سیستم گوارش، سرعت انجام فعالیت های عادی روده را افزایش می دهد. در هر آزمایش به هر گروه از بیماران آدامس های بدون قندی داده شد که باید 3 نوبت در روز و بین 5 تا 45 دقیقه آن را می جویدند و سپس شرایط جسمانی آنها را با گروهی دیگر که آدامس نمی خوردند، مقایسه کردند. بیمارانی که در آزمایش شرکت کرده بودند، گاز روده خود را سریع تر خارج کردند و حرکت روده هایشان سریع تر آغاز شد که این نشان می داد روده ها سریع تر به کار افتاده اند.

آدامس و استرس

این پژوهش به سرپرستی اندرو اسکولی، استاد علوم رفتاری و مغزی، در دانشگاه سوئین برن استرالیا انجام گرفته است. شرکت کنندگان در این تحقیق در حین آدامس جویدن، اضطراب کمتری داشتند. در افرادی کهآدامسمی جویدند. هنگام بروز استرس های خفیف، کاهش اضطراب 17 درصد و در صورت بروز استرس های متوسط کاهش اضطرابشان نزدیک به 10 درصد برآورد شده است. در حالی که در افرادی که آدامس نمی جویدند این تاثیر آرام بخش مشاهده نشد.

آدامس و زایمان

جویدن آدامس های بدون قند ممکن است راهی ساده برای مادران پس از سزارین باشد تا سلامت و کارایی مجدد روده شان را بازیابند. به گزارش خبرگذاری رویترز، در یک آزمایش که پژوهشگران مصری روی گروهی از زنان که تحت عمل سزارین قرار گرفته بودند، انجام دادند، نشان داده شد جویدن آدامس پس از این عمل به این زنان کمک می کند حرکات طبیعی روده را بازیابند و زمان بستری آنها در بیمارستان کاهش یابد. عمل سزارین مانند هر عمل جراحی شکمی دیگری باعث می شود کارکرد روده دچار وقفه و فرد به تجمع گاز و یبوست دچار شود.

به گفته این پژوهشگران، اثر مفید جویدنآدامسممکن است به این علت باشد که باعث ایجاد واکنش هایی در دستگاه عصبی و آزادسازی هورمون های گوارشی می شود که فعالیت روده را تحریک می کند. به گفته پژوهشگران مصری، کاهش زمان بستری در بیمارستان، امتیاز مهمی به خصوص در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود که منابع بهداشتی محدودی دارند. این بررسی روی 200 زن که با بیهوشی عمومی تحت عمل سزارین قرار گرفته بودند، انجام شد. نیمی از این زنان انتخاب شدند و به آنها آدامس داده شد که پس از به هوش آمدن بجوند و نیمی دیگر فقط مراقبت های معمول مانند واداشتن بیمار به بیرون رفتن از بستر و راه رفتن را دریافت می کردند تا روده ها زودتر به کار بیفتند.

زنانی که در گروه آدامس قرار داشتند، یک تکه آدامس را برای 15 دقیقه هر 2 ساعت می جویدند. در نهایت پژوهشگران دریافتند فعالیت روده زنانی که آدامس می جویدند به طور میانگین 21 ساعت بعد از عمل شروع شد، در حالی که در گروه کنترل (که آدامس نجویده بودند) این زمان 30 ساعت بود. علاوه بر این، زنانی که آدامس می جویدند، بیمارستان را زودتر ترک کردند که حدود 41 ساعت زودتر در مقایسه با 50 ساعت در گروه کنترل بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.