پنج شنبه , 14 مهر 1401

ختم مجرب برای مطیع شدن زن

ختم مجرب برای مطیع شدن زن

  ختم مجرب برای مطیع شدن زن

هفت مرتبه خواندن آیه 34 از سوره مبارکه نساء
«الرجال قوامون علی النساء» «مردان سرپرست و نگهبان زنانند.»
موجب مطیع شدن همسر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.