سه شنبه , 29 خرداد 1397

حکومت عقل بر جهان

کارگرهائی که بکاری مشغولند گاه چند واحد از کار را تشکیل می دهند. چنانچه هر کدام، برای خود خانه ای بسازند، درین صورت کارگرها انفرادی کار می کنند. گاه مجموع آنها یک واحد را تشکیل می دهند، چنانچه همگی یک خانه بسازند. درین صورت کار آنها، اجتماعی است و کارگرها مانند اعضاء یک بدن می باشند یعنی کار هر یک از آنها بکار دیگری بستگی دارد و مجموع آنها در حکم یک کارگر می باشند.

هماهنگی کارگرها در کار، وقتی می شود، که عقل حکومت کند وگرنه محال است بدون آنکه عقل مدیری در کار باشد کارگرها با یکدیگر هماهنگی داشته باشند چون ربط این کار با آن کار بایستی بوسیله عقل باشد وگرنه هیچکاری با کار دیگر ربطی نخواهد داشت و کارها انفرادی خواهد بود. کارهائی که موجودات این جهان انجام می دهند همگی با هم ربط و بستگی دارند. هیچکدام انفرادی کار نمی کنند. انصاف یا کوچکترین توجهی، این گفته را تصدیق می کند پس دانسته می شود در این عالم قدرتی بزرگ و عاقل حکومت می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *