کسب درآمد از پاپ آپ
جدیدترین مطالب

حکومت عقل بر جهان

کارگرهائی که بکاری مشغولند گاه چند واحد از کار را تشکیل می دهند. چنانچه هر کدام، برای خود خانه ای بسازند، درین صورت کارگرها انفرادی کار می کنند. گاه مجموع آنها یک واحد را تشکیل می دهند، چنانچه همگی یک خانه بسازند. درین صورت کار آنها، اجتماعی است و کارگرها مانند اعضاء یک بدن می باشند یعنی کار هر یک از آنها بکار دیگری بستگی دارد و مجموع آنها در حکم یک کارگر می باشند.

هماهنگی کارگرها در کار، وقتی می شود، که عقل حکومت کند وگرنه محال است بدون آنکه عقل مدیری در کار باشد کارگرها با یکدیگر هماهنگی داشته باشند چون ربط این کار با آن کار بایستی بوسیله عقل باشد وگرنه هیچکاری با کار دیگر ربطی نخواهد داشت و کارها انفرادی خواهد بود. کارهائی که موجودات این جهان انجام می دهند همگی با هم ربط و بستگی دارند. هیچکدام انفرادی کار نمی کنند. انصاف یا کوچکترین توجهی، این گفته را تصدیق می کند پس دانسته می شود در این عالم قدرتی بزرگ و عاقل حکومت می کند.

تگ هاي مطلب:
براي اين مطلب هيچ تگي نوشته نشده است
  دسته بندی : خداشناسی                    امتیاز : 2.2                       تعداد بازديد اين مطلب : 2235                          تاریخ انتشار : جمعه ۱۳۸۸/۰۳/۰۸
جدید ترین مطالب دسته بندی خداشناسیخداشناسی
ویژگی های موجودات ویژگی های موجودات : ویژگیهای موجودات جهان، بر دوگونه است: ویژگیهای همیشگی و ویژگیهای گاهگاهی.ویژگیهای همیشگی: ویژگیهای همیشگی آنهائی هستند که از ذات خود موجود ریشه می گیر
نیازمندی ماده نیازمندی ماده : دانشمندان علوم طبیعی می گویند: ماده، از ذراتی بوجود آمده که ساختمان آنها امکان ازلی بودن و ابدی بودن را ندارد... آری ماده نبوده است و بود شده است. قان
نظم حاکم بر جهان نظم حاکم بر جهان : اگر کسی بگوید خاک آجر خودبخود موجود شده، نه کارگری آن را بیخته و نه گلمالی گل آن را ساخته و نه قالب زنی آن را قالب کرده و نه کوره پزی در کوره آتش نهاد
نظام کیهانی در جهان نظام کیهانی در جهان : اگر جسمی کروی شکل را در بالا قرار دهیم، آن جسم رو به پائین می رود و حرکت نزولی پیدا می کند. اگر آن جسم هنگام حرکت به مانعی برخورد از حرکت باز می ایستن
مواد اولیه جهان مواد اولیه جهان : آیا نخستین ماده جهان چگونه پیدا شده؟ آیا اجزای آن چگونه پدیده آمدند؟ آیا چه شد که آن اجزا با هم ترکیب شدند و ماده را به وجود آوردند؟ هر چیزی در هنگام
مطالب تصادفی
X