شنبه , 19 آذر 1401

حقوق استادان دانشگاه افزايش يافت

دكتر “سيدمحمد حسيني” قائم مقام وزير علوم، تحقيقات و فناوري از افزايش حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاهها متناسب با حقوق كاركنان و افزايش ميزان وام مسكن آنها خبر داد.


حسيني امروز سه شنبه در گفتگو با ايسنا ، با اشاره به نشست اخير روساي دانشگاهها با رييس جمهور گفت كه دكتر احمدي نژاد با تامين اعتبار منابع مالي طرح حمايت از دانشجويان دكترا و تامين كسري وام شهريه دانشگاهها از طريق منابع مالي صندوق مهر امام رضا(ع) نيز موافقت كرده است.

وي با بيان اينكه محل منابع مالي اجراي طرح حمايت مالي از دانشجويان دكترا تامين شده است، تصريح كرد: رييس جمهور طي ديدار اخير با روساي دانشگاه‌ها مسئوليت تامين منابع مالي اين طرح را به معاونت علمي رياست جمهوري واگذار كرد.

وي افزود: بر اين اساس مقرر شد تا دانشگاه‌ها نسبت به تعريف طرح‌هاي تحقيقاتي و پروژه‌هايي براي بكارگيري دانشجويان دكترا اقدام كنند تا به دنبال آن منابع مالي طرح مربوطه با همكاري دانشگاه‌ها ، وزارت علوم و معاونت علمي رياست جمهوري تامين شود.

قائم مقام وزير علوم با اشاره به ساير مباحث مطرح شده در نشست اخير روساي دانشگاه‌ها با رييس جمهور، اظهار كرد: در اين نشست همچنين با افزايش حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها متناسب با افزايش حقوق كاركنان دولت موافقت شد.

وي افزود: با توجه به اينكه درصد افزايش حقوق اعضاي هيات علمي طي سالهاي اخير بسيار كم بوده است، بنابراين رييس جمهور استدلال افزايش حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها را پذيرفت و مقرر شد تا حقوق اعضاي هيات علمي متناسب با قانون هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت افزايش يابد.

قائم مقام وزير علوم با اشاره به ساير نتايج اين نشست، تصريح كرد: با توجه به ثابت بودن اعتبار وام شهريه دانشگاه‌ها در سال جاري و نا كافي بودن آن براي دانشگاه‌ها، پيشنهاد شد تا كمبود و كسري وام شهريه دانشگاه‌ها از طريق صندوق مهر امام رضا (ع) تامين شود.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.