چهارشنبه , 6 مهر 1401
نوا

حدود روابط جنسی در دوران نامزدی


روابط جنسی زود هنگام و نادرست درد و رنج؛ تحقیر و دل شکستگی های بسیاری را برای کسانی به همراه آورده است که با شخص اشتباهو در زمان اشتباه روابط جنسی برقرار کرده اند.

دوران نامزدی یکی از مهم ترین دوران برای زن و مرد محسوب می شود. در این دوره زن و مرد شروع به شناخت یکدیگر می کنند. گاهی اوقات تمایلات جنسی باعث می شود که در دوران نامزدیرابطه جنسیبرقرار شود ، اما باید توجه داشت که در این دوره ما هنوز طرف مقابل را به طور کامل نمی شناسیم. این امکان وجود دارد که شریک زندگی و زوج مناسب را پیدا کرده باشید؛ اما در این مرحله هنوز نمیدانید آیا هوس است یاعشقواقعی؟

صبر کنید؛مراقب باشید؛ برقراری رابطه جنسی را همواره به تعویق بیندازید؛ تا آنجا که دیگر تحملش را نداشته باشید و سپس به این مرحله که رسیدید باز هم آنرا به تعویق بیندازید.

یکی از رایج ترین اشتباهاتی که مرتکب میشویم ؛ صمیمیت زود هنگام و نپخته است. هنگامی که با کسی رابطه جنسی برقرار میکنید چندین اتفاق می افتد:

_ دیگر نمی توانید در مورد آن شخص به درستی قضاوت کنید؛ چرا که به لحاظ جنسی سرمست و شیفتهشده اید. پس از آن ممکن است هشدارها و نشانه های خطری را ببینید که می بایست مدتها قبل به آن توجه می کردید.

_ اینکه هنگامی که با کسی هم بستر می شوید انرژی های روحی – روانی او را با انرژی های احساسی – عاطفی خود در می آمیزید؛قبل از آنکه به راستی او را بررسی کنید و از همه چیز مطمئن شدهباشید.هنگامی که با کسی رابطه جنسی برقرار می کنید نه تنها بدن خود را با یکدیگر سهیم می شوید بلکه افکار؛ روحیات و احساسات خود را نیز با همدر می آمیزید؛ چه متوجه باشید چه نباشید.

_عشقورزی می تواند یکی از زیباترین و التیام بخش ترین رویدادهای این دنیا باشد؛ اما هنگامی که با شخص مناسب و در شرایط مناسب صورت گیرد.

_روابط جنسی زود هنگام و نادرست درد و رنج؛ تحقیر و دل شکستگی های بسیاری را برای کسانی به همراه آورده است که با شخص اشتباهو در زمان اشتباه روابط جنسی برقرار کرده اند.

_هنگامی که به دلیل ترس از دست دادن طرف مقابل با او هم بستر می شوید؛ مطمئن باشید که مرتکب اشتباه شده اید؛ چنانچه این شخص برای شما مناسب باشد؛ همیشه احساسات شما را درک میکند و حاضر است برای ارزش ها، خواسته ها و ترس های شما نیز ارزش قائل باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.