دوشنبه , 3 اردیبهشت 1397

جهان هاي روحي(جهان اول)

جهان هاي روحي(جهان اول)

بسم الله الرحمن الرحيم و صل الله محمد و آل الطاهرين
سلام من در اين جا ميخواهم جهان هاي روحي را بنويسم تا بعد از مرگ انسان به كجا ميرود و چه ميشود
دوستان من شروع حركت مادي انسان از جهان ماده آغاز ميگردد بعد از آنكه خداوند هر آنچه را كه لازم بود به اشرف مخلوقات يعني انسان تعليم داد (منظورم عالم قبل از اين عالم است)و از او عهد و پيمان بگرفت براي عمل به آنها و حركت به سوي خداوند شپس او را به اسفل السافرين فرستاد .انسان ها از بدو تولد آفرينش در ازل(تاريخي بي منتها به عقب)شروع حركت به سوي خداوند را آغاز نموده است.
دوستان من .در اينجا من بصورت روان جهان هاي روحي رو براتون توضيح ميدم تا كاملا متوجه بشيد.
——————————————
جهان اول:
انسان از ازل تا كنون كه تاريخي را بر آن متصور نيستيم در حركت مي باشد و فعلا به مراحل آزمايش در جهان مادي كه به نام جهان اول نام گذاري شده رسيده.
جهان اول شامل تمام مراحل سير تكاملي انسان در ماده ميگردد حالا از چه زماني تا چه زماني خداوند آگاه است و تمام كاينات تا چشم كار ميكند و تا جايي كه حتي قوي ترين تلسكوپ ها براي پايان آن حدي متصور نيستند با تمام ممكنات و موجودان.جهان اول ناميده ميشود.
وقتي انسان به واسطه ي مرگ از جهام اول فارغ ميشويم جهان دوم يا حالا هر اسمي كه بتوان مقتضيات بر آن نام نهاد مثلا جهنم يا جهان ظلمت يا برزخ آغاز ميگردد.
من در اينجا بهترين نام را كه همراه با خصوصيات آن است بر آن مي نهيم و آنرا جهان ظلمت مي ناميم.
كساني كه به واسطه اعمال و عدوم تكامل مقرره غير صحيح خود را لايق آن جهان ميگردانند پس از طي تطور از آن جهان خارج ميگردند
هم چنانكه در قرآن آمده خداند هفت جهان بالاي اين جهان آفريد كه هر كدام طبقه اي از بهشت ناميده شدند.جهان دوم سواي جهان هاي هفتگانه مي باشد.ميتوان در مجموع از نه جهان اسم برد كه نهمي را جهان نتوان گفت بلكه ماوراي جهان ها ناميده مي شود كه شامل بي نهايت جهان است.ما چون اسمي بر آن نميتوانيم بگذاريم و از قدرت درك ما خارج است فقط از لغت ماوراي جهان ها استفاده مي نماييم.كه جهان ضد ماده مي باشد.
جهان سوم روحي.طبقه اول بهشت شمرده ميشود و جهان چهارم طبقه دوم الي جهان هشتم .طبقه ششم و ماوراي جهان ها طبقه ي هفتم كه شامل بي نهاي محدوده هاي غير قابل فهم و درك و ناشناختي براي ما است.فرمان خداوند در مرحله اول به لوح محفوظ وارد و در آن ثبت ميگردد ار آن پس به عالم ملكوت به سطوح جهان نهم كه در راس حضرت محمد(ص)نماينده خداوند و بعد از او حضرت اميرالمومنان علي(ع)و امامان معصوم كه در اعلي مرتبه يعني
ماوراء جهان ها قرار داردند.وارد ميشوند.
آنان نمايندگان قانون در مرتبه اول مي باشد و تمامي امور آفرينش بدانها محول گرديده و اعمال همهء انسان ها را خداوند به واسطه ي آنان قبول مي فرمايد و او امر خداوند به آنان ابلاغ مي گردد و از طريق انان به نماينده قانون در جهان هاي پايين تر به ترتيب از جهاني به جهان ديگر .تا در تاريخ به نماينده قانون در جهان سوم ميرسد.
در جهان نهم چهارده معصوم و پيامبران اولولعزم قرار دارند اما پيامبران اولولعزم كه صاحب كتاب هستند تابع رسول خدا مي باشند.و به ترتيب پيامبراني كه نسبت به پيامبران اولولعزم داراي درجات كمتري هستند به جهان هاس هستم و هفتم و غيره تعلق دارند.
قانون فقط تا كنون در 7 هفت جهان((هفت طبقه ي بهشت))برتر ما.قرار داشته است.در هر جهان((از جهان سوم به بالا))نقطه اي خاص مجود دارد كه به آن منبع قانون ميگويند.
در هر جهان برتر.جهان دوم روحي شخصي برگزيده از طرف خداوند مجوددارد كه انسان است و او داراي مراتب عالي مي باشد و براي انجام ماموريت به جهان پايين تر خود وارد و در آنجا به امر خداوند به عنوان نماينده قانون انجام وظيفه مب نمايد.اينان نسبت به افراد جهان مورد ماموريت افراد ناشناخته هستند و بنا به مقتضيات و براي خدمتگذاري از حد جهاني خود به پايين آمده و مثلا در جهان سوم به نام نماينده قانون انجام وظيفه مي نمايند.هر جهاني به جز جهان اول و دوم داران نماينده قانون مي باشد كه تمامي پيام ها از بالا به او ابلاغ و توسط او اجرا ميگردد در حقيقت نمايندگان قانون پادشاه آن جهان هستند.
هر نماينده قانون پيكي براي صعود به جهان بالاتر خود دارد كه به وسيله او تماس خود را با جهان بالاتر خود برقرار ميكند.قانون جهان سوم جهان دوم و جهان اول را نيز در بر ميگيرد و اين جهان 3 سه جهان در واقع تابع قانون جهان سوم هستند.
نمايندگان قانون جزو والاترين ارواح مي باشند كه از نطر تكامل نسبت به جهاني كه بر آن نظارت دارند تسلط كامل دارند.
اين به واسطه انرژي مي باشد كه از طرف خداوند به نام انرژي قانون به اين نمايندگان اعطا ميگردد.
به واسطه همين انرژي آنان بر جهان مورد ماموريت خود تسلط كامل پيدا كرده و هر امري نوسط آنها انجام ميگرد.
روجي كه آماده وارد شدن به جهان مادي ميگردد حالا در هر نقطه از كاينات كه باشد در مرحله اول بعد از آماده شدن به نقطه قانن فراخوانده ميشود و از طرف قانون معلوم مي گردد كه آن روح چه توانايي دارد و تا چه حدودي ميتواند عمل نمايد.تمام موارد به واسطه همان نيروي قانون كه به رهبر جهان سوم از طرف خداوند اعطاء شده معلوم مي گردد و با توجه به توانايي روح مورد بحث و خصوصيات روحي او.زندگي اش در ماده انتخاب و وارد جنين مي گردد و قبل از ورود به جنين روي تمام آگاهي هاي مماوراي ماده وب پوششي در جهان قرار ميگيرد كه ديگر تو از آن اطلاعي پيدا نتواند پيدا كند و بدينصورت در جهان مادي شروع به حيات مي نمايد.
زندگي ما در ماده زير نظر قانون شروع و با نظر آن خاتمه مي يابد.
امر خداوند به وسيله قانون اجراء ميگردد.
قانون در هر زمان چه شب و چه روز چه در بيداري و چه در خواب و مستي و در روياهايمان بر ما نظارت دارد حتي رويايي كه ما ببينيم زير نظر قانون انجام مي گيرد(دوستان خوب توجه كنيد)
در رويا با اشخاص يا ارواح گذشتگان ملاقات داريم حتي ارواح حق ورود به روباهاي ما را ندارند مگر از جانب قانون به آنها ماموريت داده شده باشد.يعني كسي سر خود به حيات ادامه نمي دهد.
حتي كساني كه ارتباط روحي برقرار ميكنند بدون اينكه خود بدانند ارواحي كه با آنها تماس ميگيرد از طرف قانون نظارت و دستور ميگيرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *