سه شنبه , 15 آذر 1401

جنگ های زمان ظهور با چه ابزار آلاتی خواهد بود؟

جنگ های زمان ظهور با چه ابزار آلاتی خواهد بود؟
در این راستا نكاتى است كه باید در نظر گرفت:
1 كلمه «سیف» كه در روایات آمده، كنایه از مطلق سلاح مى باشد. چنان‏كه در بسیارى موارد چنین كاربردى دارد.
2 آنچه مسلم است سلاح‏هاى موجود دنیا به گونه‏اى است كه نابود كننده هر كسى است كه در برد مؤثر آن باشد در حالى كه سلاح امام زمان «عج» و یارانش تنها انسان هاى تبهكار و فاسد و بى‏ایمان را از بین مى‏برد و خوبان از گزند آن در امانند. اما این كه این ویژگى چگونه به دست مى‏آید بر ما پوشیده است مى‏توان احتمال داد كه آن حضرت به سلاح فوق مدرنى دست مى یابند كه چنین كاربردى دارد و سلاح‏هاى دیگران در برابر آن ناتوان است و كارایى چندانى ندارد و نیز ممكن است سلاح جدیدى توسط آن حضرت به كار گرفته نشود و با سلاح هایى ابتدایى به نبرد برخیزند و اراده الهى بر از كار افتادن دیگر سلاح‏ها تعلق گیرد.
سؤالاتى كه درباره ابزار دفاعى آن حضرت قابل طرح است عبارتند از:
1- آیا ابزار دفاعى آن حضرت سلاح سردى چون شمشیر خواهد بود یا نه؟
2- مفاد روایات اسلامى كدام نظریه را تأیید مى كند؟
3- آیا تكامل صنعتى و ماشینى در آن روزگار از بین خواهد رفت یا نه؟
مى گوییم براى یافتن پاسخ این سؤالات هم از منابع حدیث و هم از دلایل عقلى مى توان كمك گرفت اما به نظر عقل: هیچ دلیلى وجود ندارد كه با جهش جامعه انسانى به سوى حق و عدالت ترقى جامعه متوقف گردد. افزون بر آن یكى از پایه هاى استقرار حكومت واحد جهانى به هم پیوستگى دنیا از نظر وسایل ارتباطى است و این موضوع بدون تكامل صنعتى ممكن نیست. پس بعید نیست بگوییم همان گونه كه قلم كنایه از علم و فرهنگ است.
شمشیر هم كنایه از قدرت و نیروى نظامى مى باشد. از همین جا مى توانیم به این سخن اعتراف كنیم كه نمى توانیم نوع این سلاح را نه از نظر مادى یا روانى بودن و نه از جهات دیگر تعیین كنیم. همین اندازه اجمالا مى توانیم بگوییم یك سلاح برتر خواهد بود. هم چنان كه مى دانیم آن سلاح سلاحى نیست كه گناهكار و بى گناه را با هم نابود كند. و اما به نظر احادیث: احادیثى كه نقل شده، به نوبه خود هر كدام تكامل علوم را در ابعادى مختلف براى انسان گوشزد مى كنند. از باب نمونه در كتاب منتخب الاثر عناوین ذیل را مشاهده مى كنیم كه همگى بر پیشرفت و رشد علوم آن روزگار دلالت مى كنند:
1- باب سوم در این كه زمین، كنوز و معادن خود را اظهار مى كند. در این باره ده حدیث است. از باب نمونه: موسى بن جعفر (ع) فرمود: براى آن حضرت گنجینه هاى زمین ظاهر مى شود و هر امر دورى، براى ایشان نزدیك مى گردد.
2- باب چهارم: در این كه بركات سماوى و ارضى و غیر این دو ظاهر مى شوند و در آن 12 حدیث است. از باب مثال: پیامبر (ص) فرمود: در زمان آخر امتم مهدى خروج مى كند و حال آن كه باران او را سیراب و زمین نباتاتش را بر وى عرضه مى كند.
3- باب یازدهم در این كه زمین در دولت وى عمران مى یابد. در این زمینه 5 حدیث وارد شده است. از آن جمله: حضرت فرمود: روى زمین خرابى باقى نمى ماند مگر این كه مهدى آن را آباد مى كند.
4- باب دوازدهم در این كه امور در عصر ایشان تسهیل پیدا كرده و عقول مردم هم تكامل پیدا
مى كند و در آن 7 حدیث نقل شده است.
از باب نمونه امام صادق (ع) فرمود: در زمان قائم آل محمد (ص) مؤمنى كه در مشرق است برادر خود را كه در مغرب است مى بیند. همین طور مؤمنى كه در مغرب است برادر خود را كه در مشرق است، مشاهده مى كند.
موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.