جشن و شادی با کف صابون در روز Andrew در اسکاتلند

جشن و شادی با کف صابون در روز Andrew در اسکاتلند

تصاویر زیر مربوط به یکی از جشنها و آیینهای اسکاتلندیهاست که قدمت آن به قرون وسطی میرسد. این جشن در روز Andrew در یکی از شهرهای اسکاتلند برگزار می شود و در طی ان شرکت کنندگان با کف صابون از هم استقبال می کنند و به شادی می پردازند.

جشن و شادی با کف صابون در روز Andrew در اسکاتلند

جشن و شادی با کف صابون در روز Andrew در اسکاتلند

جشن و شادی با کف صابون در روز Andrew در اسکاتلند

جشن و شادی با کف صابون در روز Andrew در اسکاتلند

جشن و شادی با کف صابون در روز Andrew در اسکاتلند

جشن و شادی با کف صابون در روز Andrew در اسکاتلند


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *