شنبه , 5 آذر 1401

جالب: بدبین ها به این رنگ نگاه کنند

جالب: بدبین ها به این رنگ نگاه کنند
خانواده سبز-رنگ زرد موجب افزایش میزان خوش بینی می شود و انرژی و تمایل به کار را بیشتر می کند .نتایج تحقیقات پژوهشگران حاکی است استفاده از رنگ زرد برای دیوارهای دفاتر کاری , نقش مهمی در تغییر سبک کار و بازده آن دارد.بر اساس این تحقیق بیشتر پرسش شوندگان اعتقاد دارند دیوارهای آبی رنگ موجب افسردگی و از بین رفتن تمرکز آنها می شوند اما رنگ زرد برعکس موجب افزایش میزان خوش بینی می شود و انرژی و تمایل به کار را بیشتر می کند.

این تحقیق همچنین نشان داده که استفاده از رنگ قرمز برای دیوار های محل کار موجب افزایش روحیه پرخاشگری و عصبانیت می شود و رنگهای تیره تمایل به بروز احساسات و وظایف کاری را کاهش می دهند.
در این میان رنگ خاکستری بدترین تاثیر را در روحیه کارمندان دارد .


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.