یکشنبه , 9 بهمن 1401

تکست گرافی عاشقانه

تکست گرافی عاشقانه

عکس عاشقانه ۹۴– عکس نوشته غمگین

تکست گرافی عاشقانه

وقتی بهم زل میزنی دیگه نفش نمیکشم

عکسنوشته غمگین

تکست گرافی عاشقانه

ساعت را متوقف کردم بی تو بودن که شمارش نمی خواهد

عکس نوشته عاشقانه ۹۴

تکست گرافی عاشقانه

جملکس غمگین

تکست گرافی عاشقانه

من مثل فنرم

هرچی سعی کنی لهم کنی

بازم مثل اولم میشم

حالا هی تو تلاش کن

عکسنوشته عاشقانه ۹۴ – عکس نوشتهغمگین

تکست گرافی عاشقانه

تو طعم لبخند و از من گرفتی

عکسنوشته فاز غمگین ۹۴

تکست گرافی عاشقانه

گاهی کم باش … !؟

جدیدترین عکس نوشته عاشقانه سال ۹۴

تکست گرافی عاشقانه

هنوز هم خیال کن کنار تو نشسته ام

مطالب با عکس نوشته عاشقانه غمگین

تکست گرافی عاشقانه

من هر روز پر دردم و هیچ مسکنی آرام بخش نیس ….

ایده عکس نوشته عاشقانه ۹۴

تکست گرافی عاشقانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.