جدیدترین مطالب

تصور کاملترین موجود

تصور کاملترین موجود

آیا می توان موجودی را تصور کرد که برتر و کاملتر از آن، موجودی نباشد؟ آری.
به گواهی وجدان: شما معنی این پرسش را دانستید.
به گواهی برهان: که صحت این پرسش باشد.
اکنون می گوئیم: چنین موجودی، در خارج از تصور ما موجود است زیرا اگر موجود نباشد موجوداتی که در خارج از تصور ما موجودند و ما آنها را تصور می کنیم از آن موجود برتر و کاملترند و این خلف و محال است. تصور چنین موجودی، ملازم با تصدیق به وجود وی می باشد. ما نام این موجود را خدا می گذاریم. شما می توانید هر نامی را به او بدهید. این برهان، همه صفات کمال را اثبات می کند: ما می توانیم قدرتی را تصور کنیم که از آن، قدرتی بالاتر نباشد. چنین قدرتی در خارج از تصور ما موجود است و اگر موجود نباشد قدرتهائی که هم در تصور ما موجودند و هم در خارج از تصور ما، از آن بالاتر و کاملتر خواهند بود. چنین قدرتی را ما قدرت خدا می نامیم.

مقصود از موجودی که برترین موجودات باشد و کاملتر از آن موجودی نباشد آن است که وجود همیشگی و جاودانی باشد و نیازی در وجود به دیگری نداشته باشد. سرتاسرش حیات باشد، سرتاسرش علم و دانش باشد، سرتاسرش اراده باشد، همه چیز را بداند و هیچ چیز بر وی نهان نباشد، بر هر کاری توانا باشد، شنوا باشد، بینا باشد، گویا باشد، یکتا باشد زیرا اگر نظیر داشته باشد، موجودی که برتری و کمالش نظیر ندارد، از او بالاتر و برتر خواهد بود پس ما بالاترین موجود را تصور نکرده بودیم و این، خلف و محال است.

تگ هاي مطلب:
براي اين مطلب هيچ تگي نوشته نشده است
  دسته بندی : خداشناسی                    امتیاز : 4.8                       تعداد بازديد اين مطلب : 1779                          تاریخ انتشار : جمعه ۱۳۸۸/۰۳/۰۸
جدید ترین مطالب دسته بندی خداشناسیخداشناسی
ویژگی های موجودات ویژگی های موجودات : ویژگیهای موجودات جهان، بر دوگونه است: ویژگیهای همیشگی و ویژگیهای گاهگاهی.ویژگیهای همیشگی: ویژگیهای همیشگی آنهائی هستند که از ذات خود موجود ریشه می گیر
نیازمندی ماده نیازمندی ماده : دانشمندان علوم طبیعی می گویند: ماده، از ذراتی بوجود آمده که ساختمان آنها امکان ازلی بودن و ابدی بودن را ندارد... آری ماده نبوده است و بود شده است. قان
نظم حاکم بر جهان نظم حاکم بر جهان : اگر کسی بگوید خاک آجر خودبخود موجود شده، نه کارگری آن را بیخته و نه گلمالی گل آن را ساخته و نه قالب زنی آن را قالب کرده و نه کوره پزی در کوره آتش نهاد
نظام کیهانی در جهان نظام کیهانی در جهان : اگر جسمی کروی شکل را در بالا قرار دهیم، آن جسم رو به پائین می رود و حرکت نزولی پیدا می کند. اگر آن جسم هنگام حرکت به مانعی برخورد از حرکت باز می ایستن
مواد اولیه جهان مواد اولیه جهان : آیا نخستین ماده جهان چگونه پیدا شده؟ آیا اجزای آن چگونه پدیده آمدند؟ آیا چه شد که آن اجزا با هم ترکیب شدند و ماده را به وجود آوردند؟ هر چیزی در هنگام
مطالب تصادفی
X