چهارشنبه , 16 آذر 1401

تصاویر زیبا از دبی

کریم نافاتنی عکاسی مشتاق، ساکن دبی است که عکس های تحسین برانگیزی در کارنامه خود دارد. عکاسی را ۳ سال پیش وقتی اولین دوربین DSLR خود را خرید آغاز کرد.حرفه اصلی او خلبانی است و در کنار شغل اصلیش به عکاسی بعنوان یک سرگرمی مشغول است. عکس هایی که میبینید نمونه ای از آثار وی از شهر دبی در کشور امارات متحده عربی می باشد.

http://www.pcparsi.com/uploaded/pce1b7ca3d1e8307a9aa3a9d5a717e47e7_tGJLEGhown.jpghttp://www.pcparsi.com/uploaded/pc7fd0075f3a0614d81d9dabf04cc1c9b7_6XJiNYX8E3.jpghttp://www.pcparsi.com/uploaded/pc8473010af4c06b6a5b5b29edb3fefe2a_Snhc0FDkEc.jpghttp://www.pcparsi.com/uploaded/pc5813662e6d7e2595873684f63d05c44b_uTDw0yCgHv.jpghttp://www.pcparsi.com/uploaded/pc327a2b1b7c808880a99311158a8e112b_Nhl8ikbmV4.jpghttp://www.pcparsi.com/uploaded/pc95e0e3ba922b19b326a326c18b2f8966_zbTIBOssxo.jpghttp://www.pcparsi.com/uploaded/pcd5ead2f4d19c9697ab8a1ee59fb7bb82_qJeaUQswYq.jpghttp://www.pcparsi.com/uploaded/pc91b7891bb4823c44c570cc27827756e3_v6EK8PFOhw.jpghttp://www.pcparsi.com/uploaded/pc675cf4d8835489ab6b1e4706840945f8_vyboNiyzX7.jpghttp://www.pcparsi.com/uploaded/pcc70fa30f23eaf39eacb67707d66bf1e1_sE8Wxl0GFE.jpghttp://www.pcparsi.com/uploaded/pc8cb1818f94fddd3a0533d8ac7073a87d_IMw3Pm2AZK.jpghttp://www.pcparsi.com/uploaded/pca64bdd667f3eb660918d7d9b92d116a6_CAAFyJKNWC.jpghttp://www.pcparsi.com/uploaded/pc592c4b7dfa8ad18cc7eed0e2ad17441f_wmsTMdXZJc.jpghttp://www.pcparsi.com/uploaded/pcd0d6d53859c122eb21927c181a4d1bce_esrCT267SM.jpghttp://www.pcparsi.com/uploaded/pc21e4ad71b6c901ff0aa306577cc24874_B4bua9PnxC.jpghttp://www.pcparsi.com/uploaded/pc44232dbe9c6a75e5c7a6a4289d4733b5_7hyKQuhhMd.jpghttp://www.pcparsi.com/uploaded/pcf471c61fb8bb06d2d705383d23bcd85f_65TGoGUyZO.jpghttp://www.pcparsi.com/uploaded/pce6934149c8778ea32bc20af5b6541373_o77ANSh400.jpghttp://www.pcparsi.com/uploaded/pced75801323427d7ea9e6bf6fef1b86b7_PgxwFbjBfd.jpghttp://www.pcparsi.com/uploaded/pc424b071d34644f7afdac696c78640f25_2vrQmZsudj.jpghttp://www.pcparsi.com/uploaded/pc171fe2c04316cd547ccfa876cd394242_RqNBKXEam9.jpg


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.